Pomoc w sp?acie kredytów mieszkaniowych dla osób, które utraci?y prac?

W środę 5 sierpnia 2009 roku Minister pracy Jolanta Fedak i prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Ireneusz Fąfara podpisali umowę w sprawie finansowania dopłat do kredytów mieszkaniowych dla bezrobotnych. Zgodnie z tą ustawą na pomoc mogą liczyć osoby, które straciły pracę po 1 lipca 2008 r. Maksymalna kwota pomocy wyniesie 1,2 tys. złotych miesięcznie przez rok. Obejmie ona spłatę raty kapitałowej i bieżących odsetek. Jednocześnie jest to taka pożyczka po dwuletnim okresie karencji w spłacie, trzeba będzie zwrócić w ciągu 8 lat.
Wnioski o dopłatę do kredytu należy złożyć do starosty danego powiatu do końca 2010 roku. To właśnie starosta decyduje o pomocy w tej sprawie i ustaleniu wysokości przyznanej dopłaty. Pomoc będzie wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konto banku lub innej instytucji, która udzieliła kredytu. Ustawa zakłada, że zwrot pomocy rozpoczyna się 2 lata po zakończeniu otrzymywania dopłat. Państwo rozłoży należność na 8 lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Przepisy dopuszczają jednak, że w wyjątkowych sytuacjach starosta będzie mógł odroczyć termin płatności, a nawet umorzyć w części lub całości spłatę tego zobowiązania.
TOP