Konsultacje spo?eczne w sprawie Trasy Kaszubskiej w L?borku

We wtorek 4 sierpnia 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku odbyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy Trasy Kaszubskiej. Na tym spotkaniu mieszkańcy Lęborka mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawicielami firmy DHV Polska Sp. z o.o., która została wybrana do przygotowania wariantów przebiegu tej drogi.
Na wstępie konsultacji, prowadzący spotkanie Dyr. Robert Marszałek z GDDKiA wraz z dr Zalewskim z DHV Polska, przybliżyli mieszkańcom Lęborka przebieg obu wariantów trasy. Dyr. Marszałek stwierdził także, że zakończone zostały trwające ponad 3 lata prace nad wariantami przebiegu trasy S6. Obecnie rozpatrywane są jedynie warianty północny i południowy. Pozostała część trwającego blisko pięć godziny spotkania poświęcona była na dyskusję. Mieszkańcy Lęborka zadawali wiele merytorycznych pytań, w przeważającej części związanych z wyburzeniami, które niesie ze sobą budowa Trasy Kaszubskiej szczególnie w wariancie południowym. Według Dyr. Marszałka w wariancie II – południowym będzie to 106 budynków (34 mieszkalne, 56 gospodarczych i 13 usługowych), zaś w III – północnym 34 (12 mieszkalnych i 21 gospodarczych). Konsultacje te budziły wiele kontrowersji i emocji. W trakcie tej dyskusji atmosfera była bardzo napięta. Warto również zaznaczyć, że na spotkanie to przybyli przedstawiciele lokalnych władz. Także do nich mieszkańcy Lęborka mieli wiele pytań. Dla mieszkańców Lęborka i okolicznych gmin organizatorzy spotkania przygotowali ankiety, za pomocą których można się opowiedzieć za określonym wariantem. Dyr. Marszałek podkreślała jednocześnie, że to właśnie stanowisko władz i mieszkańców tego regionu ma teraz istotne znaczenie przy ostatecznym wyborze wariantu przebiegu trasy S6. Przeważająca większość uczestników konsultacji w zdecydowany sposób opowiedziała się za wariantem północnym Trasy Kaszubskiej. Również Senator Kazimierz Kleina otwarcie poparł wariant III, a więc biegnący na północ od miasta. {jgxgal folder:=[images/stories/galerie/konsultacjelebork] cols:=[4] title:=[Senator Kazimierz Kleina opowiedział się za wariantem północnym. | Krzysztof Siwka, dyrektor Biura Posła Witolda Namyślaka, zwracał uwagę przybyłych na negatywne aspekty wariantu południowego. | Mieszkańcy Lęborka i Mostów przygotowali tarnsparenty wyrażające ich zdecydowany sprzeciw.]}
TOP