Objazd 150-letniej kaszubskiej chaty po miastach Pomorza

{jgxtimg src:=[images/stories/galerie/kaszebscichata/chata3.jpg] width:=[100] style:=[float:left;margin:5px;] title:=[Zabytkowa chata została przywieziona do Polski w kontenerze.]}W poniedziałek 20 lipca 2009 roku w trzynastu pomorskich miejscowościach można było zobaczyć kontener zawierający 150-letni dom kaszubskich osadników z Kanady. Kontener ten został specjalnie oznakowany napisami po polsku i kaszubsku, flagami i tiarą umieszczoną na szybie z informacją „Przejazd specjalny – transport chaty kaszubskich osadników w Kanadzie”. Przejazdowi temu towarzyszyły występy zespołów kaszubskich.

W każdym mieście, w tym także w Lęborku, transport ten zatrzymał się na kilkanaście minut, aby umożliwić mieszkańcom spotkanie i chwilę refleksji, a także odciśnięcie przez starostów poszczególnych powiatów swojej dłoni na pamiątkę tego niezwykłego wydarzenia. Nad tym etapem podróży szczególną pieczę miało Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie.

Dom ten jest bardzo cenną pamiątką. Został on zbudowany przez prapradziadów Edda Chippiora (Edwarda Szczypiora) –Augusta i Mariannę Szczypiorów z Sierakowic, którzy do Kanady przybyli w 1858 roku. Obecnie został on podarowany Kaszubom z Polski i docelowo ma stanąć w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.

{jgxtimg src:=[images/stories/galerie/kaszebscichata/chata1.jpg] width:=[120]} {jgxtimg src:=[images/stories/galerie/kaszebscichata/chata2.jpg] width:=[85]}

Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia jest pan Daniel Czapiewski z Szymbarka właściciel tartaku  i firmy Danmar stawiającej drewniane domy.

Chata ta, a także jej objazd po miastach Pomorza, jest formą hołdu, dla tych którzy zmuszeni byli emigrować do Kanady i tam znosić trudy i cierpienia życia na obczyźnie.

TOP