Spotkanie w Urz?dzie Miasta

We wtorek 7 lipca 2009 roku, z inicjatywy Senatora Kazimierza Kleiny i Posła Witolda Namyślaka, u Burmistrza Miasta Lęborka odbyło się spotkanie dotyczące upamiętnienia 90.-tej rocznicy powstania Polskiej Rady Ludowej w Lęborku i uhonorowanie osób działających na rzecz przyłączenia Ziemi Lęborskiej do odradzającej się Polski w 1919 roku.

 

                We wtorek 7 lipca 2009 roku, z inicjatywy Senatora Kazimierza Kleiny i Posła Witolda Namyślaka, u Burmistrza Miasta Lęborka odbyło się spotkanie dotyczące upamiętnienia 90.-tej rocznicy powstania Polskiej Rady Ludowej w Lęborku i uhonorowanie osób działających na rzecz przyłączenia Ziemi Lęborskiej do odradzającej się Polski w 1919 roku. W spotkaniu tym wzięli udział Senator Kazimierz Kleina, Burmistrz Miasta Lęborka Włodzimierz Klata, Starosta Lęborski Ryszard Wenta, dr Bogdan Libich, dyr. Marek Stawski i Dyr. Biura Poselskiego Posła Witolda Namyślaka Krzysztof Siwka.

                W trakcie spotkania ustalono, iż w przeddzień rocznicy Święta Niepodległości  tj. 10 listopada 2009 r. odbędzie się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy, która zostanie umieszczona na budynku przy ul. Targowej. Jest to miejsce gdzie spotykali się polscy patrioci – założyciele Polskiej Rady Ludowej. Ustalono też, że uroczystość ta powinna zostać wzbogacona inscenizacją historyczną przygotowaną przez młodzież.

                Dokonano także podziału zadań pomiędzy uczestników spotkania. Dyr. Stawski zobowiązał się do zebrania funduszy na wspomnianą tablice pamiątkową wśród lęborskich przedsiębiorców. Senator Kazimierz Kleina wspólnie z dr Bogdanem Libichem  zajmą się opracowaniem historycznym. Burmistrz Miasta Pan Włodzimierz Klata zaproponował Panią Elżbietę Rekowską-Klassa z Biura Promocji jako osobę koordynującą uroczystości. Starosta Lęborski Ryszard Wenta uzgodni z panią dyr. MDK oprawę artystyczną, a Pan Krzysztof Siwka jest odpowiedzialny za kontakt z mediami.

                Na zakończenie spotkania dyr. Marek Stawski zaproponował zorganizowanie w dniu 10 listopada 2009 po omawianych uroczystościach Balu Patriotycznego.

TOP