Spotkanie w Nawczu

dsc01175.jpg

 

Dnia 10 marca 2009 roku z inicjatywy Kół PO RP w Cewicach i Łęczycach w Nawczu na terenie gminy Łęczyce odbyło się spotkanie mieszkańców gmin Łęczyce i Linia z Senatorem Kazimierzem Kleina i Posłem Witoldem Namyślakiem.

 

 

Kilka słów historii. Ta niewielka wieś kaszubska zimą 1945 roku stał się miejscem kaźni więźniów hitlerowskiego obozu w Stutthofie. Dotarli tam po 9 dniach morderczego marszu w śnieżycach przy silnym mrozie. Z 1400 więźniów różnych narodowości pozostało 800. Ponad miesięczny pobyt w 3 barakach byłego obozu żeńskiej służby pracy RAD kosztował życie 650 z nich.  Po ekshumacji zbiorowych mogił w 1961 roku zwłoki przeniesiono na utworzony nieopodal cmentarz. Na fundamentach baraku obozowego mieszkańcy Nawcza wybudowali unikatowy kościół – pomnik. Nieopodal kościoła z inicjatywy mieszkańców wsi została wybudowana i oddana w 2006 roku przepiękna świetlica wiejska, której koszt budowy i wyposażenia został w 100% zrefundowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora ÂŻywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” na lata 2004-2006.

 

dsc01190.jpg

 

Spotkanie otworzył nasz kolega Arkadiusz Stanecki, który powitał zebranych i w sposób multimedialny przybliżył sylwetki i dorobek naszych parlamentarzystów.

  Na początku spotkania Senator Kazimierz Kleina i Poseł Witold Namyślak przedstawili działania Rządu w walce z kryzysem, omówili przyjęte rozwiązania ustawowe w tej ważnej kwestii. Następnie nasi znakomici goście odpowiadali na pytania przybyłych, którzy reprezentowali wiele grup zawodowych – od rolników, przedsiębiorców, nauczycieli, leśników począwszy a na kolejarzach, artystach i przedstawicielach samorządu kończąc. Pytania, które padały z sali dotyczyły:

  •     niepodpisanej przez Prezydenta Ustawy oświatowej; 
  •      nowelizacji Prawa budowlanego; 
  •      rozwoju zawodowej armii i związane z tym problemy oraz zmiany systemu emerytalnego służb     mundurowych
  •   zmian w ordynacji wyborczej – wprowadzenie okręgów jednomandatowych, – kiedy? 
  •    kas fiskalnych dla lekarzy; 
  •    systemu ubezpieczeń społecznych – KRUS, ZUS
dsc01188.jpg

 Było to kolejne spotkanie, na którym zwrócono uwagę na niedoskonałość przepisów prawa, jego interpretacji poszczególnych organów państwa np. konieczność dostarczania aktu urodzenia dziecka do niektórych Urzędów Skarbowych przy korzystaniu z ulgi na dzieci.

Na zakończenie mieszkańcy poprosili Panów Senatora Kazimierza Kleina i Posła Witold Namyślaka o pomoc przy uzyskaniu łącza internetowego dla świetlicy. Jest to kolejna miejscowość, w której okno na świat XXI wieku jest bardzo istotnym problemem.

Podsumowując należy stwierdzić, że odwiedziliśmy kolejną prężną społeczność, która własne sprawy stara się brać we własne ręce. Interesuje się sprawami kraju, ale na de wszystko w sposób szczególny dba o swoją małą Ojczyznę.

 

Adam Nowak; Arkadiusz Stanecki
Koło PO RP w Cewicach

 

 

 

TOP