Lasy Pa?stwowe

    

SPOTKANIE PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z DYREKTOREM GENERALNYCH LASÓW PAĂ‘STWOWYCH  MARIANEM PIGANEM I SENATOREM KAZIMIERZEM KLEIN¡.

 

Dnia 17.02.2009r. w Warszawie odbyło się spotkanie prywatnych przedsiębiorców  z dyrektorem Generalnych Lasów Państwowych Marianem Piganem. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy tychże przedsiębiorców . W zebraniu brał udział senator Kazimierz Kleina, który został zaproszony przez  organizatorów . Dyrektor Generalnych Lasów Państwowych Marian Pigan przemawiając i odpowiadając na pytania , zapewniał przedsiębiorców o zastosowaniu specjalnej polityki  w dobie kryzysu. Dyrektor zwrócił szczególną uwagę na kwestie sprzedaży drewna zapewniając zebranych, że handel drewna będzie odbywała się na szczeblu regionalnym a nie jak do tej pory na szczeblu krajowym . Senator Kazimierze Kleina wystąpił z przemówieniem, w którym zwrócił uwagę na kwestie kryzysu i konieczności obrony przed nim. Zapewnił także  o realizacji nowej polityki sprzedaży drewna i uspokoił przedsiębiorców, którzy obawiają się bankructwa z powodu niskiego zapotrzebowania na polskie drewno przez kraje zachodniej Europy. Senator Kazimierz Kleina odpowiadając na pytania zgromadzonych uspokoił, że polityka Platformy Obywatelskiej w dobie narastającego kryzysu będzie koncentrować się na możliwie najskuteczniejszej obronie prywatnej przedsiębiorczości w Polsce.
TOP