Ma?e jest pi?kne i pr??ne!

k.jpg

W dniu 24 lutego 2009 roku z inicjatywy Koła PO RP w Cewicach w miejscowości Kozy obyło się spotkanie mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka z Senatorem Kazimierzem Kleina i Posłem Witoldem Namyślakiem.

Na początku spotkania, w którym uczestniczyli mieszkańcy gminy z radnymi i wójtem na czele - Senator Kazimierz Kleina i Poseł Witold Namyślak przedstawili działania Rządu w walce z kryzysem, omówili przyjęte rozwiązania ustawowe w tej ważnej kwestii. Ważną i interesującą informacją dla przybyłych była budowa drogi ekspresowej S6 łączącej Słupsk z trójmiastem.

                                                                                                                                                                           ko.jpg

 

                                                                                                                           


Następnie nasi Parlamentarzyści odpowiadali na pytania i wyjaśniali wiele problemów, które zadawali przybyli na spotkanie, a mianowicie:

  • Przedstawicielkę Związku Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych interesował podział środków pomiędzy Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowe Urzędy Pracy; możliwości legislacyjne, które umożliwiłyby przyznawanie byłym pracownikom PGR świadczeń przedemerytalnych; sposoby przeciwdziałaniu bezrobociu w regionach takich jak tereny byłego województwa Słupskiego.

 

  • Miejscowy przedsiębiorca, członek Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych oraz Towarzystwa Elektrowni Wiatrowych zwrócił uwagę szacownych gości na problemy prawne przy inwestycjach związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych (Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i gospodarowaniu nieruchomościami), z prośbą, aby podczas prac parlamentarnych tego typu działaniom nadać status inwestycji celu publicznego.

 

  • Pozostałe pytania, które padały z sali dotyczyły rozwoju zawodowej armii i związane z tym problemy; systemu emerytalnego służb mundurowych; zmian w ordynacji wyborczej – możliwości wprowadzenia okręgów jednomandatowych - za i przeciw; zwrócono uwagę na niedoskonałość przepisów prawa głównie w kwestii możliwości jego interpretacji poszczególnych organów administracyjnych; potrzebie wspierania małych i średnich firm poprzez likwidację uciążliwych i nieżyciowych przepisów oraz wsparciu działań inwestycyjnych.ko.jpg

 

Na zakończenie spotkania przybyli mieszkańcy uznali spotkanie z Senatorem Kazimierzem Kleina i Posłem Witoldem Namyślakiem za wielkie wyróżnienie i wydarzenie w historii Kóz. Dziękując za przybycie zwrócili się o pomoc w rozmowach z TP SA w celu uzyskania stałego łącza internetowego dla świetlicy i całej miejscowości.

Podsumowując spotkanie należy stwierdzić, że warto odwiedzać też małe miejscowości, w których żyją ludzie prężni i przedsiębiorczy. Poznawać i problemy i rozterki.

 

 

Adam Nowak

Przewodniczący Koła PO RP

W Cewicach

TOP