Nowe muzeum w Łebie

1 marca odbyła się prezentacja Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, zorganizowana przez Narodowe Muzeum Morskie. Mieszkańcy miasta i regionu spotkali się w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec w Łebie.

Cieszę, że budowa muzeum w Łebie w końcu ruszy. Z drugiej strony gdyby tamte wieloletnie starania przyniosły skutek, nie moglibyśmy dziś realizować tak wspaniałego projektu. Pierwsza decyzja dotycząca ustanowienia muzeum w Łebie zapadła jeszcze w 1945 roku, lecz od tamtego czasu nie udało się tego pomysłu zrealizować. Przez te wszystkie lata różne budynki w naszym mieście pojawiały się w planach zagospodarowania jako przeznaczone do przekazania na cele muzealne. Patrząc dziś na wizualizację przyszłego Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego napawa mnie radość i duma.

Animacja muzeum

To z pewnością jeden z najpiękniejszych projektów, które są współcześnie budowane w Polsce i w Europie. To obiekt, który będzie brał wszystkie nagrody, które można sobie wyobrazić, związane z architekturą obiektów użyteczności publicznej.

Niżej pełna relacja z wydarzenia, która ukazała się w Dzienniku Bałtyckim.

TOP