Protest pod rektoratem UG

Uczestniczyłem w proteście pod rektoratem Uniwersytetu Gdańskiego przeciwko likwidacji etnofilologii kaszubskiej.

Przyszło wiele osób - wykładowców (m.in. prof. Marek Cybulski, dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, dr Justyna Pomierska, dr Magdalena Lemańczyk) absolwentów, studentów. Wszyscy z wielką troską mówili o tym ważnym dla Kaszubów kierunku studiów. Język kaszubski i kultura Kaszub musi być obecna nie tylko w szkołach, ale również na poziomie akademickim. W obecności prorektora uczelni - prof. Arnolda Kłonczyńskiego złożyłem postulat, aby ochronę języka kaszubskiego oraz zadania z zakresu jego rewitalizacji na stałe wpisać w misję Uniwersytetu Gdańskiego.

TOP