Wystawa o życiu Leona Janty-Połczyńskiego

W poniedziałek 22 stycznia o godz. 14.00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przy ul. Zamkowej 2a odbędzie się mediasaż wystawy pt. „Leon Janta-Połczyński (1867-1961) – senator i minister z Borów Tucholskich”. Wystawę podziwiać można do 25 stycznia.

Wystawa trafiła do Wejherowa przy wsparciu senatora Kazimierza Kleiny. Wcześniej była prezentowana w Senacie RP. Na wystawie przedstawiono poszczególne etapy życia Leona Janty-Połczyńskiego, pomorskiego ziemianina z Wysokiej w powiecie tucholskim. Ukazano przede wszystkim jego walkę o zachowanie polskości w zaborze pruskim, działalność niepodległościową podczas I wojny światowej, starania o przyłączenie Pomorza Nadwiślańskiego do Polski, działalność polityczną w II RP. Szczyt kariery politycznej Leona Janty-Połczyńskiego przypadł na lata 1930–32, kiedy sprawował funkcję ministra rolnictwa w pięciu kolejnych rządach. Był autorem koncepcji współpracy międzynarodowej Polski oraz państw bałtyckich i bałkańskich w zakresie wspólnej polityki rolno-handlowej, która przyniosła mu międzynarodową sławę. Zaprezentowano też fotografie, legitymacje senatora i ministra rolnictwa z 1930 r.

TOP