Zasłużeni dla WHSZ w Słupsku

4 grudnia 2017 r. Akademia Pomorska była gospodarzem uroczystości odsłonięcia Tablicy upamiętniającej działalność Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania oraz przyjęcia insygniów dziekańskich nowego Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku. Zasłużeni dla WHZS otrzymali medale pamiątkowe, otrzymał je także senator Kazimierz Kleina.

TOP