Subwencja oświatowa - cięcia wydatków na język kaszubski

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza wprowadzić od 1 stycznia 2018 r. drastyczną obniżkę subwencji oświatowej dla samorządów z tytułu prowadzenia szkół z nauczaniem języka kaszubskiego. Pomorskie samorządy mogą stracić kilkanaście milionów złotych, które trafiają co roku do naszych szkół. To sytuacja niedopuszczalna, która godzi w wieloletnie starania o zachowania języka kaszubskiego.

Sz. P. Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej Szanowna Pani Minister Dotarły do mnie bardzo niepokojące informacje nt. projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018, w którym planuje się istotne ograniczenie finansowania nauczania języka kaszubskiego. Język kaszubski przez lata eliminowany z przestrzeni publicznej, w ostatnich czasach dzięki polityce państwa, dzięki wsparciu finansowemu z budżetu państwa, może zachować swoje istnienie. Niestety ciągle należy do grupy języków zagrożonych. Należy więc robić wszystko, aby język kaszubski, który przetrwał czasy germanizacji, przetrwał czasy zniewolenia komunistycznego, miał szansę normalnego funkcjonowania w wolnej Polsce. Dotychczasowy sposób finansowania uchronił przed likwidacją i wspomagał funkcjonowanie małych szkół, które często stanowią podstawę systemu oświaty i są centrami kultury w środowiskach lokalnych na Kaszubach. Zmiany planowane w rozporządzeniu, które zakładają duże ograniczenia w przekazywanej dotacji, zmuszą samorządy do likwidacji tych jednostek. Takie decyzje, wymuszone polityką rządu, doprowadzą do licznych konfliktów w społecznościach lokalnych. Szkoły, które w wielu przypadkach przetrwały dzięki determinacji mieszkańców, znów staną w obliczu zagrożenia zamknięciem. Problem dotknie kilkudziesięciu gmin w powiatach bytowskim, chojnickim, gdańskim, kartuskim, kościerskim, lęborskim, puckim, słupskim i wejherowskim, w których uczy się kilkadziesiąt tysięcy młodych Polaków. Polityka ministerstwa edukacji, w tak bezpośredni sposób uderzająca w możliwości zachowania języka kaszubskiego, w najgorszy sposób przywraca wspomnienia szykan i prześladowań, jakie dotykały Kaszubów w okresie PRL. Zmiany, które przyniosła transformacja państwa polskiego po roku 1989, zostają zaprzepaszczone, a z trudem budowane przez lata na nowo podstawy pomorskiej tożsamości zachwianie. Zwracam się do Pani Minister, nalegam, aby gruntowanie przeanalizować planowane zmiany i wziąć pod uwagę dobro dzieci, potrzeby małych szkół wiejskich, samorządów i mieszkańców, którzy bronią ich istnienia. Ta sytuacja to ważny sprawdzian dla polskiego systemu oświaty, który musi chronić także nieduże jednostki. Z wyrazami szacunku Kazimierz Kleina
Przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

TOP