Kaszubska Droga Krzyżowa w Wejherowie

Kaszubska Droga Krzyżowa w Wejherowie odbyła się 7 kwietnia. Mszę świętą odprawiono w kościele p.w. św. Anny, po czym pochód ulicami miasta przeszedł na Kalwarię Wejherowską. Drogę Krzyżową prowadził ks. Marian Miotk, a kaszubską oprawę zapewnił wejherowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Tegoroczne rozważania były dziełem Stanisława Janke. Senator Kazimierz Kleina odczytał tekst stacji XIII.

STACJÔ XIII - Jezës zjati z krziża

Trzënôstô Sztatura, tej chcemë le rozmiszlac, jak Pón Jezës z krziża je zjati. Swiati Łukôsz ewanielista powiôdô, ze taczi jeden Józwa z Arimateji poprosył Piłata o cało Pana Jezësa. Zjął je z krziża, obwinął w jasné płótno i złożił w grobie wëkutim w kamie. Jak pisze Matka Tréza w swojim pasyjnym rozmiszlanim: „On na krziżu ni miôł dëcht nick. Sóm krziż dôł Mu Piłat, gozdze i koruna delë żôłnérze. Béł nadżi (…), a czej umarł zabrelë Mu krziż, gozdze i koruna”. Pón Jezës mógł sa urodzëc i umrzec jak bogati król, téż jak król mógł zmartwëchwstac. Ko ale On wëbrôł biéda, lëchota, bo On dokładno wiedzôł, że to je nôbëlniészi ôrt zrzeszeniô sa z Pana Boga, nôlepszi sposób ofiarowaniô swiatu swoji miłoscë. „Miłujta sa nawzôj” – głosy za Christusa ewanielista. „Bez tego przëkôzaniô – pisała Matka z Kalkutë – Wiôldżi Dokôz Christusowégo Koscoła – bë szedł w rëjna”. Të, co renë cerpiôł za nas, Jezë Christë, zmiłuj sa nad nama!

Galera zdjęć autorstwa Leszka Spigarskiego: http://bit.ly/2oP5OQF

TOP