Powstał Klub Młodych Kaszubów „Òska”

28 stycznia w Luzinie odbyło się spotkanie założycielskie Klubu Młodych Kaszubów „Òska”. Wśród kilkudziesięciu uczestników, był także senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, który pogratulował młodzieży zaangażowania w sprawy kaszubskie i życzył dużo energii do dalszego działania.

Klub Młodëch Kaszëbów "Òska" to jeden z efektów wspieranego przez senatora Kongresu Młodych Kaszubów, który jesienią ub.r. odbył się w Kartuzach. Podczas sobotniego spotkania prezesem klubu została Katarzyna Kankowska-Filipiak, a w skład zarządu weszli: Adam Hebel, Patryk Mudlaw, Tomasz Czapp, Sławomir Jankowski, Wojciech Skierka i Michał Miłka.

Organizatorami spotkania założycielskiego w Luzinie byli: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Luzino, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Banino i Klub Młodych Kaszubów "Cassubia".

TOP