Kajakiem i rowerem przez Pomorze

Podczas spotkania z Martą Chełkowską - dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, senator Kazimierz Kleina omawiał postęp prac nad wyznaczaniem nadmorskiej trasy rowerowej R10 oraz planowanej infrastruktury kajakowej w ramach inicjatywy "Kajakiem przez Pomorze".

W związku z realizacją projektu "Kajakiem przez Pomorze" powstało 18 partnerstw utworzonych przez samorządy, nadleśnictwa, organizacje, stowarzyszenia i firmy. Będą one realizowały inwestycje na 36 szlakach kajakowych o łącznej długości 1,5 tys. km. Ponad sto podmiotów ma zrealizować 285 inwestycji w zakresie infrastruktury dla kajakarzy. Będą to m.in. przystanie, miejsca biwakowe (stanice), miejsca do rozpoczęcia lub zakończenia etapu, tzw. przenoski - czyli miejsca służące do obejścia naturalnych bądź sztucznych przeszkód na wodzie. Szlaki mają być oznakowane i wyposażone w infrastrukturę służącą do utrzymania czystości. Część szlaków ma się łączyć w dłuższe trasy kajakowe. Planowane jest zagospodarowanie m.in. Delty Wisły, Brdy, Wdy, Raduni, Słupi i Łeby. Obecnie partnerzy przygotowują dokumentacje i projekty przedsięwzięć. Realizacja inwestycji ma się rozpocząć w 2017 roku, a zakończenie prac planowane jest na 2020.

Przedsięwzięcie strategiczne pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R-10 i WTR (R-9)" zakłada wykonanie dwóch międzynarodowych szlaków rowerowych: R-10 oraz Wiślanej Trasy Rowerowej będącej częścią R-9, biegnącej na terenie województwa pomorskiego wzdłuż Wisły. Obie trasy położone są w korytarzach europejskiej sieci rowerowej Euro Velo. Projekt przewiduje budowę nowych dróg rowerowych, wykorzystanie dróg publicznych o niskim natężeniu ruchu, wykorzystanie utwardzonych traktów leśnych oraz wałów przeciwpowodziowych Wisły, budowę infrastruktury dla rowerzystów, a także oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uwagi na realizację drugiego turystycznego przedsięwzięcia „ Kajakiem przez Pomorze", oba projekty prowadzone będą równocześnie i wzajemnie będą się uzupełniały.

TOP