Uroczystości Święta Niepodległości w Barłominie

Pod hasłem „Gerard Labuda profesor uczony, w małą i dużą Ojczyznę wpatrzony” odbyły się tegoroczne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, które zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie. W ten sposób szkoła włączyła się w obchody 100-lecia urodzin wybitnego historyka.

W uroczystościach uczestniczyli m.in. senator Kazimierz Kleina, Jarosław Wejer - Wójt Gminy Luzino, Tomasz Fopke - Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie, Aleksandra Iwanowska - edytorka twórczości księdza Jana Twardowskiego, Zofia Botulińska - prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich Pro Bono w Luzinie i wielu innych.

W części artystycznej mali aktorzy przekazali gościom wiedzę o życiu i pracy naukowej profesora, który zostawił po sobie ślady w postaci licznych dzieł i naukowych prac, aby następne pokolenia chodząc jego śladami poznały dzieje naszej Ojczyzny. Profesor zapatrzony był również w małą Ojczyznę – Pomorze i Kaszuby z domem rodzinnym, matką, drogą do szkoły, kościołem i kaszubskim językiem.

- Te elementy małej Ojczyzny staraliśmy się pokazać w obrazach, które namalowane zostały podczas pleneru malarskiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Pro Bono w Luzinie. Dla naszej szkolnej społeczności taką małą Ojczyzną jest wieś Barłomino z przepiękną przyrodą, jodłą, bocianami, które każdego roku zwiastują nadejście wiosny, tradycjami i zwyczajami i kaszubskim językiem. Z tym wszystkim o czym pisał i cenił profesor. Mamy nadzieję, że kolejne pokolenia będą kroczyć śladami pozostawionymi przez tak wielkiego, a jednocześnie skromnego człowieka – mówi Halina Szlaga, dyrektor Szkoły w Barłominie.

Po części artystycznej przyszedł czas na chwilę wspomnień o profesorze. Dla wszystkich obecnych na uroczystości była to przepiękna lekcja historii.

TOP