Zjazd Rodu Prądzyńskich

Ponad 400 osób uczestniczyło w II Zjeździe Rodu Prądzyńskich w Miechowicach, w powiecie bytowskim. W spotkaniu uczestniczył także senator Kazimierz Kleina. Podczas zjazdu odbyło się uroczyste poświęcenie nowego Sztandaru Rodzin Prądzyńskich przez biskupa Pelplińskiego, Piotra Krupę w kościele św. Marcina z Tours w Borzyszkowach.

TOP