Forum Senioralne w Lęborku

30 czerwca w Starostwie Powiatowym w Lęborku zostało zorganizowane Forum Senioralne dla organizacji pozarządowych, które realizują zadania statutowe w zakresie osób starszych.W spotkaniu uczestniczył senator Kazimierz Kleina, który podkreślił jak ważną rolę dla Powiatu Lęborskiego odgrywa propagowanie polityki senioralnej.

Pani Dorota Kidrowska Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego wraz z Panem Arkadiuszem Skibą Prezesem Fundacji Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych WISE w Gdyni omówili możliwości Powiatu Lęborskiego w zakresie finansowania projektów senioralnych i srebrnej gospodarki.

Pan Tadeusz Adamejtis Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. polityki senioralnej przedstawił zakres zadań realizowanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego w województwie pomorskim dla osób starszych.

Pani Lidia Kodłubańska Dyrektor SPS ZOZ w Lęborku omówiła realizację zadań na Oddziale Geriatrycznym w szpitalu w Lęborku i wspólnych projektów z Lęborskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Pan Ryszard Bujak Prezes Zarządu Stowarzyszenia MANKO w Krakowie zaprezentował Kartę Seniora przybyłym gościom.

Powiat Lęborski wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób starszych zamierza współfinansować Kartę Seniora, którą BEZPŁATNIE otrzymać może na swój wniosek każdy senior z Powiatu Lęborskiego.

Pan Eugeniusz Grabowski Prezes Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego „Szansa-Start Gdańsk” przedstawił ciekawą ofertę bezpłatnych wyjazdów (wypoczynku) dla osób 50+ do Ośrodka Szkoleniowo –Rehabilitacyjnego „Mausz” w woj. pomorskim.

Pani Ewa Kłosowska Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Lęborku przedstawiła założenia Rady, która działa przy UM w Lęborku.

Zamykając spotkanie Pani Starosta Teresa Ossowska – Szara zaprosiła wszystkich chętnych seniorów, zainteresowanych tematyką senioralną na następne Forum, które odbędzie się
w grudniu 2016 roku.

Na koniec spotkania wszyscy zaproszeni goście mogli podziwiać prace plastyczne, wykonane przez seniorów Powiatu Lęborskiego w ramach zadania pn. „Odkrywamy nasze pasje”. Prace plastyczne usytuowane były w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku. Zadanie współfinansowane było przez Zarząd Powiatu Lęborskiego.

TOP