Podsumowanie roku rz?dów PO i PSL

dscf5074_crop.jpg8 grudnia 2008r.(poniedziałek), o godz. 17.00 w Świetlicy Nadleśnictwa w Lęborku, przy ul. Armii Wojska Polskiego 32 odbyło się otwarte spotkanie, którego celem było podsumowanie roku rządów PO i PSL. Prowadzącym spotkanie był przewodniczący PO powiatu lęborskiego Wiktor Tyburski, gośćmi spotkania byli: Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, Senator Kazimierz Kleina oraz  Poseł Witold Namyślak.
Na spotkanie przybyło ponad 100 osób, w tym, Burmistrz Miasta Lębork Włodzimierz Klata, Starosta Lęborski Ryszard Wenta, Wicestarosta Wiktor Tyburski, Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Walkusz, Przewodnicząca Rady Miejskiej Wanda Konieczna, Burmistrz Miasta Łeby Halina Klińska, Przewodniczący Rady Miasta Łeby Jan Kużel, Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, Wójt Gminy Cewice Grzegorz Palasz, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Ryszard Wittke.

Pytania z sali dotyczyły m. in. tematów:

  • Modernizacja drogi S6, która ma być wykonana do roku 2012
  • Zły stan drogi z Lęborka do Łeby
  • Przyszłość energii w województwie pomorskim (budowa elektrowni w ÂŻarnowcu)
  • Problemy portów na wybrzeżu i ich odnowa
  • problematyka wsparcia osób niepełnosprawnych, działania PEFRON
  • Program „Orlik 2012”
  • program budowy dróg lokalnych
TOP