Wystawa „Zapomniani kaci Hitlera" w Słupsku

20 listopada br. o godz. 12.00 w holu Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku (ul. Arciszewskiego 22a) odbędzie się inauguracja wystawy „Zapomniani kaci Hitlera. Samoobrona Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r.” zorganizowanej z inicjatywy Akademickiego Koła Kaszubskiego, Koła Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz senatora Kazimierza Kleiny.

Inauguracji towarzyszyć będzie wykład dr Izabeli Mazanowskiej (IPN).

Ekspozycja przedstawia fotografie obrazujące zbrodniczą działalność organizacji obywateli polskich niemieckiego pochodzenia, członków Selbstschutz Westpreussen w okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie jesienią 1939 r. Można na nich zobaczyć sylwetki niektórych sprawców zbrodni, miejsca i środki kaźni oraz formy upamiętnienia ofiar.

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy, dostępna jest dla zwiedzających w holu Wydziału Filologiczno-Historycznego  w dniach 16.11.2015 – 27.11.2015.

TOP