70-lecie Szkoły Podstawowej w Motarzynie

23 października odbyły się uroczystości jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie. Szkoła jest lokalnym centrum życia kulturalnego. Pielęgnowane są tu tradycje kaszubskie, silne na tym terenie jeszcze do połowy XIX wieku, a obecnie przeżywające swój renesans.

Senator Kazimierz Kleina, w dowód uznania dla dorobku pedagogów i wszystkich pracowników szkoły na przestrzeni lat i ich wkład w kształcenie młodzieży, wręczył dyrektorowi Gabrielowi Konkelowi medal Senatu RP.

TOP