Wyniki sondy

Na zadane przez nasy pytanie: "W jaki sposób powinny być fianasowane partie polityczne" zdecydowana większość osób biorących udział w sondzie odpowiedziała, że powinny być ffinansowane ze składek członkowskich (78,4%). 10,8% osób odpowiedziało, że z działalności gospodarczej, 2,7% z dowolnego źródła, 6,8% z budżetu państwa. tylko 1,4% osób nie miało na ten temat własnego zdania.
Dziękujemy za wzięcie udziału w przygotowanej sondzie.
wykres.jpg
TOP