III Dzień Kaszubski w Konarzynach

3.jpg 1 czerwca 2008 roku senator Kazimierz Kleina uczestniczył w III Dniu Kaszubskim organizowanym przez Koło Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Konarzynach. Dzień Kaszubski w Konarzynach rozpoczął się mszą koncelebrowaną przez proboszcza parafii p.w. św. św. Piotra i Pawła ks. Marka Weltrowskiego. Po mszy zebrani goście uroczystym przemarszem przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie prezentowana była część artystyczna. Senator Kazimierz Kleina objął patronat honorowy nad imprezą.
TOP