Spotkanie z Rektorem Elektem AP

W dniu 4 kwietnia 2008 roku senator Kazimierz Kleina spotkał się z profesorem Romanem Drozdem Rektorem Elektem Akademii Pomorskiej w Słupsku. Na spotkaniu Rektor Elekt przedstawił sposób w jaki zamierza kierować Uczelnią i cele jakie chce osiągnąć. Senator Kleina zapewnił o swoim wsparciu i chęci współpracy na rzecz umacniania pozycji Akademii Pomorskiej, a także wsparciu działań mających na celu przekształcenie AP w Uniwersytet.
TOP