Akademia Medyczna w Gdańsku

W dniu 12 maja senator Kazimierz Kleina uczestniczył w spotkaniu poświęconemu trudnej sytuacji Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W spotkaniu brał również udział podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak. Obecni na spotkaniu parlamentarzyści poparli konieczność niezwłocznej restrukturyzacji tak ważnego dla pomorza szpitala. Minister Fronczak zadeklarował pomoc finansową po przedstawieniu planu zdecydowanej i odważnej restrukturyzacji ACK.
TOP