Wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego

gawoski.jpg 22 lutego sanator Kazimierz Kleina towarzyszył Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisławowi Gawłowskiemu, który odwiedził powiat słupski. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z dyrekcją Słowińskiego Parku Narodowego, dyrektorką Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - Danutą Grodzicką - Kozak, szefami samorządów gmin i miast przylegających do Parku (Smołdzina, Ustki, Wicka, Główczyc, Łeby) i kierownikiem Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - Henrykiem Soją. Na spotkaniu tym Minister Gawłowski zachęcał do korzystania z funduszy Unii Europejskiej i do wspólnego przygotowywania przez gminy projektów. Kolejnym punktem była wizyta na Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku gdzie Minister Gawłowski wygłosił wykład nt. nowych możliwości finansowania ochrony środowiska z funduszy unijnych - z Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Ostatnim punktem wizyty był pobyt w zabytkowym pałacy i Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.
TOP