Sprawy lokalne

Wręczono Medale Stolema

4 stycznia w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie medali Stolema. W uroczystości uczestniczył także senator Kazimierz Kleina.


Członkowie Klubu Studenckiego Pomorania postanowili w tym roku przyznać Medal Stolema dwóm osobom: Aleksandrze Kucharskiej-Szefler za odkrywanie Kaszub jako tematu w sztuce oraz Jaromirowi Szroederowi za mówienie o Kaszubach poprzez teatr. Na początku uroczystości prezes Klubu Pomorania Mateusz Łącki zaprezentował zeszłoroczne działania Pomorańców. Następnie Katarzyna Główczewska oraz Paulina Węsierska odczytały laudacje na cześć laureatów. Do grona stolemowców Aleksandrę Kucharską-Szefler wprowadziła Witosława Frankowska, zaś Jaromira Szroedera Bożena Ugowska. W części artystycznej wystąpiło najmłodsze pokolenie rodziny Szroederów oraz studenci prowadzeni przez A. Kucharską-Szefler.

Turniej Brydża o puchar senatora

12 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej odbyło się uroczyste podsumowanie Turnieju Brydżowego o puchary parlamentarzystów Ziemi Słupskiej, senatora Kazimierza Kleiny oraz posła Zbigniewa Konwińskiego. Wizyta senatora Kleiny była także okazją do obejrzenia kukiełek przygotowanych na jasełka przez dzieci z Dębnicy Kaszubskiej.

Kazimierz Kleina: Trzeba było naprawić błąd, a nie robić zamach stanu na Trybunał

Senator Kazimierz Kleina był gościem Rozmowy Kontrolowanej w Radiu Gdańsk. Rozmowa dotyczyła m.in. wydarzeń związanych z wyborem nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz planów rządu na pomoc finansową dla rodzin z dziećmi.

Zapis rozmowy oraz artykuł dotyczący audycji na stronie internetowej Radia Gdańsk >>

Rada Naczelna ZKP w Europejskim Centrum Solidarności

5 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W spotkaniu uczestniczył także senator Kazimierz Kleina.

Porządek obrad Rady Naczelnej ZKP był bardzo bogaty. Po wyborze członków prezydium oraz komisji (skrutacyjnej i uchwał i wniosków) uhonorowano byłych wieloletnich senatorów Jana Wyrowińskiego i Edmunda Wittbrodta, którzy od lat są związani ze Zrzeszeniem.

I Konferencja Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Chińskiej w Słupsku

We wtorek, 1 grudnia w słupskim ratuszu odbyła się I Konferencja Stowarzyszenia Współpracy Polsko-Chińskiej w Słupsku. Celem konferencji była inauguracja nowego projektu, który polegać ma na zaciśnięciu więzi pomiędzy krajami. Wśród zaproszonych gości był m.in. były konsul generalny RP w Szanghaju dr Sylwester Szafarz.

Plany Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość obejmują organizację warsztatów kulinarnych, Bieg Smoka przygotowany przez słupską szkołę WU Tai Chi oraz nawiązanie współpracy pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a Uniwersytetem w Kuming.

70-lecie lęborskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 1

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku świętowało jubileusz 70-lecia istnienia. Uroczystości zgromadziły absolwentów z roczników od 1951, uczniów, nauczycieli, władze samorządowe oraz wielu innych gości.

Absolwentem lęborskiego Ogólniaka jest także senator Kazimierz Kleina, który podczas uroczystości gratulował wszystkim, którzy przez lata przyczynili się do budowy świetnej renomy szkoły w mieście i regionie.

Zdjęcia: Wifot Kodak Express | Szersza relacja: http://bit.ly/1XkWawj

Wystawa „Zapomniani kaci Hitlera" w Słupsku

20 listopada br. o godz. 12.00 w holu Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku (ul. Arciszewskiego 22a) odbędzie się inauguracja wystawy „Zapomniani kaci Hitlera. Samoobrona Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r.” zorganizowanej z inicjatywy Akademickiego Koła Kaszubskiego, Koła Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz senatora Kazimierza Kleiny.

Inauguracji towarzyszyć będzie wykład dr Izabeli Mazanowskiej (IPN).

Ekspozycja przedstawia fotografie obrazujące zbrodniczą działalność organizacji obywateli polskich niemieckiego pochodzenia, członków Selbstschutz Westpreussen w okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie jesienią 1939 r. Można na nich zobaczyć sylwetki niektórych sprawców zbrodni, miejsca i środki kaźni oraz formy upamiętnienia ofiar.

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy, dostępna jest dla zwiedzających w holu Wydziału Filologiczno-Historycznego  w dniach 16.11.2015 – 27.11.2015.

Kazimierz Kleina w Twojej Telewizji Morskiej

Jak będzie wyglądała praca senatorów Platformy Obywatelskiej w Senacie RP w kontekście nowego układu sił politycznych w polskim parlamencie? Czy ponownie powstanie Kaszubski Zespół Parlamentarny? To kwestie poruszone przez senatora Kazimierza Kleinę w rozmowie dla Twojej Telewizji Morskiej. Zapis rozmowy:

XIV edycja Kaszubskiego Dyktanda

7 Listopada w Gdyni odbyła się XIV edycja Kaszubskiego Dyktanda. Do konkursu stanęło 160 uczestników w pięciu kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dorosłych oraz zawodowców.

Pomysłodawczyni Dyktanda Kaszubskiego - Wanda Kiedrowska oraz senator Kazimierz Kleina
Pomysłodawczyni Dyktanda Kaszubskiego - Wanda Kiedrowska oraz senator Kazimierz Kleina

W imieniu organizatorów - gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Zespołu Szkół nr 11 - imprezę otworzyli: prezes ZKP Gdynia Andrzej Busler oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 11 Judyta Śliwińska. Na wstępie uczczono minutą ciszy zmarłego w 2015 roku, wybitnego językoznawcę prof. Jerzego Tredera. Po oficjalnym otwarciu oraz przemowach wiceprezydenta Gdyni Bartosza Bartoszewicza, posła Janusza Śniadka, senatora Kazimierzy Kleiny oraz starszego wizytatora Józefa Bodio, głos zabrała przewodnicząca jury Danuta Pioch, która przybliżyła regulamin i szczegóły techniczne dyktanda.

„Kaszubskie Dyktando” w Gdyni odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Wasilenko.

Relacja: Kaszubi.pl

Wystawa „Zapomniani kaci Hitlera" w Lęborku

Uroczysta inauguracja wystawy „Zapomniani kaci Hitlera. Samoobrona Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r." w Lęborku.

W auli I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku, w obecności uczniów, zaproszonych samorządowców, dyrektorów szkół, instytucji kulturalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, wystawę otworzyli dr Izabela Mazanowska – współautorka ekspozycji, Bogdan Libich – dyrektor LO1 oraz senator Kazimierz Kleina, z którego inicjatywy wystawa została sprowadzona do Lęborka.

Senator Kleina gościem Radia Koszalin

Senator Kazimierz Kleina był gościem Studia Bałyk w Radiu Koszalin. Rozmowa dotyczyła sytuacji politycznej w kraju po wyborach parlamentarnych. Zapis rozmowy:

TOP