Sprawy lokalne

Gala liderów promocji słupskiej gospodarki

Gala Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie „Lider promocji słupskiej gospodarki – Srebrny Niedźwiedź 2016”, która odbyła się w słupskiej filharmonii, zakończyła w piątek Forum Gospodarcze w Słupsku.W wydarzeniu uczestniczył senator Kazimierz Kleina.

Apel mieszkańców Pomorza w sprawie budowy drogi S6

Z dużym niepokojem przyjmujemy pojawiające się w ostatnim czasie w mediach wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP, które znacząco oddalają perspektywę budowy drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

 

Nie przemawia do nas – przedstawicieli pomorskich samorządów, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich, przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa pomorskiego – argumentacja wskazująca drogę S6 jako mniej obciążoną w stosunku do innych dróg krajowych. Na niektórych swoich odcinkach DK 6 średni dobowy ruch roczny znacznie przekracza liczbę 20 tys. samochodów osiągając nawet 41 tys., a na obwodnicy Trójmiasta 70 tys. samochodów. Droga ekspresowa S6 należy do najważniejszych połączeń drogowych województwa pomorskiego oraz stanowi jedno z najważniejszych powiązań krajowego i europejskiego systemu transportowego. Dzięki staraniom władz samorządowych Pomorza oraz oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku droga S6 została umieszczona na wysokim miejscu (pozycja 7 na 42 projekty) w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., realizowanych ze środków UE. Ponadto inwestycja ta znajduje się na pozycji 10 (na 51 przedsięwzięć) w załączniku nr 1 (Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023, a także została zidentyfikowana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IŚ 2014-2020.

Dla inwestycji opracowano koncepcje programowe oraz uzyskano decyzję środowiskową. Inwestycja ma strategiczny charakter dla województwa pomorskiego.

 

Droga ekspresowa S6 wraz z autostradą A1 i realizowaną drogą ekspresową S7, będzie stanowić kręgosłup transportowy województwa, a także Polski Północnej. Budowa drogi ekspresowej S6 zapewni stworzenie sprawnego powiązania transportowego zachodniej części województwa z Trójmiastem, przyczyniając się tym samym do wzrostu atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej tych obszarów. Warto w tym miejscu zauważyć, że obszar zachodniej części województwa został wskazany w projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jako obszar zmarginalizowany. Projekt SOR wskazuje również na konieczność uzupełnienia luk w sieci połączeń drogowych, w tym TEN-T, do której należy ta inwestycja.

 

Brak tej ważnej dla nas, strategicznej z punktu widzenia regionu, drogi oznacza stagnację gospodarczą i społeczną znacznej części województwa pomorskiego. Jest ona ważna dla przedsiębiorców, dla rozwoju gmin, ośrodków akademickich, jak i dla wszystkich mieszkańców tej części Pomorza. Dlatego wspólnie apelujemy o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad realizacją tej ważnej dla Pomorza i Polski inwestycji.

20-lecie Stowarzyszenia Gdańszczan w Kanadzie

W sobotę 12 listopada w sali „Millennium Gardens Centre” w Brampton gdańszczanie mieszkający w Toronto i okolicach świętowali swoje dwudziestoletnie istnienie i bogatą społeczną działalność podczas „Balu Lwów Gdańskich”, na którym to uhonorowano Stowarzyszenie Gdańszczan w Kanadzie oraz jego członków - najbardziej zasłużonych dla promocji Gdańska i Pomorza.

Medale i dyplomy za wyjątkowe zaangażowanie w promocji grodu Neptuna przyznał Przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Senator Kazimierz Kleina i Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Wręczali je w imieniu Senatora – Marian Gorlikowski, a Piotr Mazurek i Helena Chmielowiec w imieniu władz miasta. Wyróżniono Zuzannę Stupak - prezesa, Krzysztofa Korczyńskiego - wiceprezesa, Barbarę Kwiecińską – skarbniczkę, Elżbietę Kluz – członkinię zarządu, Danutę i Stanisława Węsierskich, Tadeusza Kay’a.

Święto Niepodległości w Słupsku

11 listopada senator Kazimierz Kleina wziął udział w oficjalnych uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości, odbywających się w Słupsku. Obchody rozpoczęto mszą świętą, następnie mieszkańcy uczestniczyli w uroczystym apelu przed magistratem.

Uroczystości Święta Niepodległości w Barłominie

Pod hasłem „Gerard Labuda profesor uczony, w małą i dużą Ojczyznę wpatrzony” odbyły się tegoroczne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, które zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie. W ten sposób szkoła włączyła się w obchody 100-lecia urodzin wybitnego historyka.

Upamiętnienie Polskiej Rady Ludowej w Lęborku

10 listopada, w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbyło się spotkanie przy tablicy upamiętniającej powstanie w 1918 roku w Lęborku Polskiej Rady Ludowej.

Senator Kleina w Radiu Koszalin

Podczas porannej rozmowy w audycji Studio Bałtyk Radia Koszalin, senator Kazimierz Kleina skomentował wyniki wyborów prezydenckich w USA, odnosząc się do skutków, jakie wybór Donalda Trumpa na prezydenta, może mieć dla Polski.

- Donald Trump to wielka niewiadoma, wielokrotnie zmieniał swoje poglądy. Nas najbardziej dotyczą kwestie polityki zagranicznej. mam nadzieję, że wokół niego znajdą się rozsądni ludzie,  którzy bezpiecznie pokierują polityką USA. Naszą odpowiedzią powinna być mocniejsza integracja europejska - powiedział senator Kazimierz Kleina.

Rozmowę można odsłuchać na stronie: http://bit.ly/2ek6XvO

XV Kaszubskie Dyktando w Kosakowie

Już po raz piętnasty miłośnicy języka kaszubskiego wystartowali w Kaszubskim Dyktandzie. Tym razem odbyło się ono w Kosakowie. Wydarzenie było objęte patronatem senatora Kazimierza Kleiny, przewodniczącego Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Teksty Dyktanda Kaszubskiego przygotowało Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej. Dla młodszych dzieci były to bajki, a dla starszych uczestników teksty historyczne i ludowe legendy. Rywalizowano w dwóch turach. Ze 186 pretendentów ostało się w drugiej turze 58 pasjonatów i uczniów. Sześć osób w różnych kategoriach wiekowych zdobyło tytuły mistrzów kaszubskiej pisowni.

60 lat Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

29 października senator Kazimierz Kleina uczestniczył w uroczystościach jubileuszu 60-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Spotkanie z sołtysami w Lęborku

Senator Kazimierz Kleina uczestniczył dziś w spotkaniu z sołtysami pn. "Rozwój wsi - rola sołtysa i instrumenty wsparcia" zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Lęborku.

Zbiórka przyborów szkolnych

Senator Kazimierz Kleina przekazał przybory szkolne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku. Akcja organizowana jest cyklicznie. W zeszłym roku przybory zostały przekazane dla wychowanków z Placówki Socjalizacyjnej "Mój Dom-Moja Przyszłość" w Słupsku.

TOP