Sprawy lokalne

Spotkanie z mieszkańcami Lęborka

W dniu 18 września w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku przy ul. I. Armii Wojska Polskiego poseł Kazimierz Kleina uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez wieloletnią działaczkę społeczną, mieszkankę Lęborka Panią Annę Sobolewską. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz miasta Lęborka Witold Namyślak, Wicestarosta lęborski Wiktor Tyburski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku a zarazem Przewodnicząca Rady Miejskiej Wanda Konieczna. Tematem spotkania była sytuacja osób bezrobotnych w powiecie lęborskim.

Interwencja poselska

Na początku roku do biura posła Kazimierza Kleiny z prośbą o pomoc zwrócili się mieszkańcy gminy Potęgowo. Zwrócili oni uwagę na prawie trzy i pół godzinną przerwę w ruchu pociągów do Słupska. Aby dojechać do Słupska na godzinę 10.00 zmuszeni byli jechać pociągiem o godzinie 6.27. W odpowiedzi poseł wystosował kilka interpelacji w sprawie wprowadzenia dodatkowego pociągu na trasie Lębork – Słupsk, które w końcu przyniosły zamierzony efekt. Z dniem 3 września Szybka Kolej Miejska Trójmiasto zmieniając rozkład jazdy pociągów uwzględniła potrzeby osób dojeżdżających do Słupska. W nowym rozkładzie wprowadzono dodatkowy pociąg odjeżdżający z Potęgowa o godzinie 8.02.

68 rocznica wybuchu II wojny Światowej

Jak co roku na Placu Zwycięstwa przed słupskim ratuszem odbyły się uroczystości związane z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej. Minęło już 68 lat od momentu kiedy z dział niemieckiego okrętu szkolnego "Schleswig Holstein" ostrzelano polską składnicę tranzytową na Westerplatte. Delegacje władz miejskich, powiatowych, wojewódzkich oraz parlamentarnych złożyły wiązanki okolicznościowe pod pomnikiem ÂŻołnierza Polskiego. W imieniu Posła na Sejm RP Kazimierza Kleiny kwiaty złożył sekretarz biura Marcin Białas.

Obwodnica Lęborka

W dniu 27 sierpnia z inicjatywy posła Kazimierza Kleiny w siedzibie jego biura odbyło się spotkanie, na którym dyskutowano nad przebiegiem obwodnicy miasta Lęborka. W spotkaniu udział wzięli Witold Namyślak - Burmistrz Lęborka, Ryszard Wenta – Starosta Lęborski, Wiktor Tyburski – Wicestarosta, Grzegorz Palasz – Wójt Gminy Cewice, Ryszard Wittke - Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, Magdalena Bojarczuk - przedstawiciel burmistrza Łeby oraz Zbigniew Kaczmarczyk – nadleśniczy.

Konferencja prasowa nt. problemów polskich rybaków

W czwartek 30 sierpnia w Biurze Poselskim posła Kazimierza Kleiny odbyła się konferencja prasowa dotycząca sytuacji polskich rybaków bałtyckich po wprowadzeniu przez UE zakazu połowu dorsza do końca 2007 roku. Poseł zaprosił do dyskusji z dziennikarzami pana Marka Biernackiego - Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz pana Wiesława Kamińskiego - Prezesa Aukcji Rybnej w Ustce. Zaproszeni goście skrytykowali dotychczasową politykę Wiceministra Rybołówstwa Grzegorza Hałubka.
TOP