Sprawy lokalne

Wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego

gawoski.jpg 22 lutego sanator Kazimierz Kleina towarzyszył Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisławowi Gawłowskiemu, który odwiedził powiat słupski. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z dyrekcją Słowińskiego Parku Narodowego, dyrektorką Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - Danutą Grodzicką - Kozak, szefami samorządów gmin i miast przylegających do Parku (Smołdzina, Ustki, Wicka, Główczyc, Łeby) i kierownikiem Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - Henrykiem Soją. Na spotkaniu tym Minister Gawłowski zachęcał do korzystania z funduszy Unii Europejskiej i do wspólnego przygotowywania przez gminy projektów. Kolejnym punktem była wizyta na Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku gdzie Minister Gawłowski wygłosił wykład nt. nowych możliwości finansowania ochrony środowiska z funduszy unijnych - z Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Ostatnim punktem wizyty był pobyt w zabytkowym pałacy i Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.

Wybory burmistrza Lęborka

W wyborach burmistrza miasta Lęborka w dniu 10 lutego 2008r. senator Kazimierz Kleina oraz lęborska Platforma Obywatelska popierają Włodzimierza Klatę.

I posiedzenie Senatu VII kadencji

5 listopada 2007 r. odbyło się  pierwsze posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Posiedzenie to zostało otwarte przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na Marszałka Senatu, wybrano senatora Bogdana Borusewicza. Po odczytaniu roty ślubowania „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czyniąc wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegając Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” Kazimierz Kleina z dodaniem słów: "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg." złożył ślubowanie.

Konferencja prasowa

W czwartek poseł Kazimierz Kleina zorganizował konferencję prasową podsumowującą kampanię wyborczą. Na spotkaniu tym poruszono również kwestię wprowadzenia okręgów jednomandatowych. Platforma Obywatelska jest za ich wprowadzeniem. Zdaniem posła uniemożliwi to kandydowanie osobom  przypadkowym. 

Spotkanie w powiecie puckim

17 października poseł Kazimierz Kleina wspólnie z Edmundem Wittbrodtem spotkał się z działaczami kaszubskimi, członkami Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego i mieszkańcami powiatu puckiego.

Spotkanie ze środowiskiem leśników

16 października w  Gminie Czarna Dąbrówka poseł Kazimierz Kleina spotkał się z leśnikami. Tematem spotkania był problem i rola Lasów Państwowych, a także problemy przedsiębiorstw usług leśnych. Rozmawiano także o zagrożeniach związanych z ewentulną prywatyzacją lasów. Platforma Obywatelska jest zdecydowanym przeciwnikiem prywatyzacji lasów.

Prezentacja programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

We wtorek 16 października poseł wspólnie z kandydatem na posła Adamem Nowakiem spotkał się z mieszkańcami gminy Cewice. Na spotkaniu tym zaprezentowano program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie z reprezentacją biznesu

W czwartek w Słupsku poseł Kazimierz Kleina spotkał się z przedstawicielami Pomorskiej Izby Gospodarczej. Na spotkaniu tym omówiono kwestie dotyczące przedsiębiorczości, możliwości pozyskania środków pomocowych a także rozmawiano o barierach występujących w  gospodarki.

Spotkanie z mieszkańcami Ustki

W najbliższą sobotę o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury w Ustce ul. Kosynierów 19 poseł Kazimierz Kleina zaprasza mieszkańców Dwumiasta Słupsk-Ustka oraz mieszkańców całego powiatu słupskiego na spotkanie. W spotkaniu swój udział zapowiedzieli także Zbigniew Konwiński - kandydat na posła, Sławomir Ziemianowicz - starosta powiatu słupskiego, radni powiatu słupskiego.
Zapraszamy serdecznie!

Spotkanie z ZKP w Łebie

W środę 10 października Poseł Kleina spotkał się z członkami łebskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.

Uroczystości ku czci ofiar Marszu Śmierci w Krępie Kaszubskiej

W niedzielę 30 września poseł Kazimierz Kleina uczestniczył w uroczystościach poświęconych pamięci ofiar Marszu Śmierci obozu KL Stutthof. Uroczystości te obchodzone są co roku na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej. Pochowanych jest na nim ok. 800 więźniów o różnych narodowościach. Zginęli w ostatnich dniach wojny. Podczas tegorocznych uroczystości poseł Kleina odsłonił tablicę pamiątkową. 

TOP