Sprawy lokalne

"Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich"

W dniu 9 czerwca 2008 r. z inicjatywy senatora Kazimierza Kleiny i posła Witolda Namyślaka w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyła się debata dotycząca ,,Sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich’’. Na zaproszenie starostwa w debacie wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Kazimierz Plocke.

Wyniki sondy

Na zadane przez nasy pytanie: "W jaki sposób powinny być fianasowane partie polityczne" zdecydowana większość osób biorących udział w sondzie odpowiedziała, że powinny być ffinansowane ze składek członkowskich (78,4%). 10,8% osób odpowiedziało, że z działalności gospodarczej, 2,7% z dowolnego źródła, 6,8% z budżetu państwa. tylko 1,4% osób nie miało na ten temat własnego zdania.
Dziękujemy za wzięcie udziału w przygotowanej sondzie.
wykres.jpg

25-lecie Komitetu Terenowego NOT w Lęborku

W piątek 30 maja w sali audiowizualnej ZSP nr 1 w Lęborku odbyła się inauguracja jubileuszowych, XXV Lęborskich Dni Techniki, które w tym roku zbiegły się z 25-leciem Komitetu Terenowego NOT w Lęborku. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki konkursu „Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej Edycja 2007". Z okazji 25- lecia KT NOT senator Kazimierz Kleina na ręce Prezesa Janusza Miklaszewskiego złożył podziękowania za pracę oraz pamiątkowy złoty medal Senatu RP.

III Dzień Kaszubski w Konarzynach

3.jpg 1 czerwca 2008 roku senator Kazimierz Kleina uczestniczył w III Dniu Kaszubskim organizowanym przez Koło Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Konarzynach. Dzień Kaszubski w Konarzynach rozpoczął się mszą koncelebrowaną przez proboszcza parafii p.w. św. św. Piotra i Pawła ks. Marka Weltrowskiego. Po mszy zebrani goście uroczystym przemarszem przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie prezentowana była część artystyczna. Senator Kazimierz Kleina objął patronat honorowy nad imprezą.

Wykład na Akademii Pomorskiej

1.jpgW dniu 20 maja już poraz czwarty senator Kazimierz Kleina gościł na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tym razem wygłosił wykład w wypełnionej po brzegi Auli Instytutu Pedagogiki na temat: „Rola regionalizmu w kształtowaniu tożsamości”. Po wykładzie senator udzielał odpowiedzi na licznie zadawane przez studentów pytania.

                                          Zobacz galerie

Akademia Medyczna w Gdańsku

W dniu 12 maja senator Kazimierz Kleina uczestniczył w spotkaniu poświęconemu trudnej sytuacji Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W spotkaniu brał również udział podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak. Obecni na spotkaniu parlamentarzyści poparli konieczność niezwłocznej restrukturyzacji tak ważnego dla pomorza szpitala. Minister Fronczak zadeklarował pomoc finansową po przedstawieniu planu zdecydowanej i odważnej restrukturyzacji ACK.

Spotkanie z Rektorem Elektem AP

W dniu 4 kwietnia 2008 roku senator Kazimierz Kleina spotkał się z profesorem Romanem Drozdem Rektorem Elektem Akademii Pomorskiej w Słupsku. Na spotkaniu Rektor Elekt przedstawił sposób w jaki zamierza kierować Uczelnią i cele jakie chce osiągnąć. Senator Kleina zapewnił o swoim wsparciu i chęci współpracy na rzecz umacniania pozycji Akademii Pomorskiej, a także wsparciu działań mających na celu przekształcenie AP w Uniwersytet.

Kondolencje

Wyrazy najgłębszego współczucia
RODZINIE
z powodu śmierci
ZDZISŁAWA MICHALAKA
Wójta Gminy Wicko
składa Senator
Kazimierz Kleina

Ziemia Słupska - pomorskie zakorzenianie

W dniu 21 kwietnia 2007 r. senator Kazimierz Kleina na II Pomorskim Kongresie Obywatelskim wygłosił wykład pt. "Ziemia Słupska - pomorskie zakorzenianie".

Wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego

gawoski.jpg 22 lutego sanator Kazimierz Kleina towarzyszył Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisławowi Gawłowskiemu, który odwiedził powiat słupski. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z dyrekcją Słowińskiego Parku Narodowego, dyrektorką Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - Danutą Grodzicką - Kozak, szefami samorządów gmin i miast przylegających do Parku (Smołdzina, Ustki, Wicka, Główczyc, Łeby) i kierownikiem Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - Henrykiem Soją. Na spotkaniu tym Minister Gawłowski zachęcał do korzystania z funduszy Unii Europejskiej i do wspólnego przygotowywania przez gminy projektów. Kolejnym punktem była wizyta na Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku gdzie Minister Gawłowski wygłosił wykład nt. nowych możliwości finansowania ochrony środowiska z funduszy unijnych - z Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Ostatnim punktem wizyty był pobyt w zabytkowym pałacy i Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.

Wybory burmistrza Lęborka

W wyborach burmistrza miasta Lęborka w dniu 10 lutego 2008r. senator Kazimierz Kleina oraz lęborska Platforma Obywatelska popierają Włodzimierza Klatę.

TOP