Sprawy lokalne

Nowy prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

3 grudnia w Uniwersytecie Gdańskim odbył się XX Zjazd Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zjazd wybrał na nowego prezesa prof. Edmunda Wittbrodta. W Zjeździe udział wziął senator Kazimierz Kleina, który został wybrany na członka Rady Naczelnej ZKP.

Senator Kazimierz Kleina otrzymał Dyplom 60-lecia ZKP w podziękowaniu za społecznikowską pracę i zaangażowanie na rzecz realizacji idei ruchu kaszubsko-pomorskiego.

Spotkanie zespołu ds. drogi S6

1 grudnia w Warszawie senator Kazimierz Kleina uczestniczył w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdańsk.

Spotkanie prowadził poseł Zbigniew Konwiński, przewodniczący zespołu. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po raz kolejny parlamentarzyści otrzymali zapewnienie, że pod względem technicznym i finansowym budowa Trasy Kaszubskiej jest zabezpieczona.

Biesiada Poetycka w Kobylnicy

24 listopada w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyła się kolejna edycja "Biesiady Poetyckiej z Turniejem Jednego Wiersza". Wydarzenie jest objęte patronatem senatora Kazimierza Kleiny.

Kajakiem i rowerem przez Pomorze

Podczas spotkania z Martą Chełkowską - dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, senator Kazimierz Kleina omawiał postęp prac nad wyznaczaniem nadmorskiej trasy rowerowej R10 oraz planowanej infrastruktury kajakowej w ramach inicjatywy "Kajakiem przez Pomorze".

I Kongres Młodych Kaszubów

19 listopada w Kartuskim Centrum Kultury odbył się I Kongres Młodych Kaszubów. Kongres został zorganizowany przez Klub Młodych Kaszubów "Cassubia", odział ZKP w Baninie, Kartuskie Centrum Kultury w Kartuzach, Urząd Miejski w Kartuzach, Starostwo Powiatowe w Kartuzach oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie.Kongres odbył się pod patronatem senatora Kazimierza Kleiny.

– Jestem bardzo wzruszony, widząc tak wielu młodych ludzi zaangażowanych w sprawy kaszubskie. To od Waszej aktywności, wiedzy i świadomości zależy przyszłość młodego ruchu kaszubskiego – mówił senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego podczas I Kongresu Młodych Kaszubów.

Ponad 150 osób reprezentujące koła naukowe, kluby studenckie oraz organizacje zajmujące się kaszubszczyzną wzięło udział w warsztatach.Uczestnicy dyskutowali o przyszłości kaszubszczyzny w poszczególnych sekcjach: medialnej, edukacyjnej, kościelnej, literackiej, muzycznej, gospodarczo-samorządowej, turystycznej oraz filmowo-teatralnej.

Gala liderów promocji słupskiej gospodarki

Gala Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie „Lider promocji słupskiej gospodarki – Srebrny Niedźwiedź 2016”, która odbyła się w słupskiej filharmonii, zakończyła w piątek Forum Gospodarcze w Słupsku.W wydarzeniu uczestniczył senator Kazimierz Kleina.

Apel mieszkańców Pomorza w sprawie budowy drogi S6

Z dużym niepokojem przyjmujemy pojawiające się w ostatnim czasie w mediach wypowiedzi przedstawicieli Rządu RP, które znacząco oddalają perspektywę budowy drogi ekspresowej S6 w województwie pomorskim.

 

Nie przemawia do nas – przedstawicieli pomorskich samorządów, organizacji pozarządowych i ośrodków akademickich, przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa pomorskiego – argumentacja wskazująca drogę S6 jako mniej obciążoną w stosunku do innych dróg krajowych. Na niektórych swoich odcinkach DK 6 średni dobowy ruch roczny znacznie przekracza liczbę 20 tys. samochodów osiągając nawet 41 tys., a na obwodnicy Trójmiasta 70 tys. samochodów. Droga ekspresowa S6 należy do najważniejszych połączeń drogowych województwa pomorskiego oraz stanowi jedno z najważniejszych powiązań krajowego i europejskiego systemu transportowego. Dzięki staraniom władz samorządowych Pomorza oraz oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku droga S6 została umieszczona na wysokim miejscu (pozycja 7 na 42 projekty) w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., realizowanych ze środków UE. Ponadto inwestycja ta znajduje się na pozycji 10 (na 51 przedsięwzięć) w załączniku nr 1 (Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu) do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023, a także została zidentyfikowana w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO IŚ 2014-2020.

Dla inwestycji opracowano koncepcje programowe oraz uzyskano decyzję środowiskową. Inwestycja ma strategiczny charakter dla województwa pomorskiego.

 

Droga ekspresowa S6 wraz z autostradą A1 i realizowaną drogą ekspresową S7, będzie stanowić kręgosłup transportowy województwa, a także Polski Północnej. Budowa drogi ekspresowej S6 zapewni stworzenie sprawnego powiązania transportowego zachodniej części województwa z Trójmiastem, przyczyniając się tym samym do wzrostu atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej tych obszarów. Warto w tym miejscu zauważyć, że obszar zachodniej części województwa został wskazany w projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jako obszar zmarginalizowany. Projekt SOR wskazuje również na konieczność uzupełnienia luk w sieci połączeń drogowych, w tym TEN-T, do której należy ta inwestycja.

 

Brak tej ważnej dla nas, strategicznej z punktu widzenia regionu, drogi oznacza stagnację gospodarczą i społeczną znacznej części województwa pomorskiego. Jest ona ważna dla przedsiębiorców, dla rozwoju gmin, ośrodków akademickich, jak i dla wszystkich mieszkańców tej części Pomorza. Dlatego wspólnie apelujemy o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad realizacją tej ważnej dla Pomorza i Polski inwestycji.

20-lecie Stowarzyszenia Gdańszczan w Kanadzie

W sobotę 12 listopada w sali „Millennium Gardens Centre” w Brampton gdańszczanie mieszkający w Toronto i okolicach świętowali swoje dwudziestoletnie istnienie i bogatą społeczną działalność podczas „Balu Lwów Gdańskich”, na którym to uhonorowano Stowarzyszenie Gdańszczan w Kanadzie oraz jego członków - najbardziej zasłużonych dla promocji Gdańska i Pomorza.

Medale i dyplomy za wyjątkowe zaangażowanie w promocji grodu Neptuna przyznał Przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Senator Kazimierz Kleina i Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Wręczali je w imieniu Senatora – Marian Gorlikowski, a Piotr Mazurek i Helena Chmielowiec w imieniu władz miasta. Wyróżniono Zuzannę Stupak - prezesa, Krzysztofa Korczyńskiego - wiceprezesa, Barbarę Kwiecińską – skarbniczkę, Elżbietę Kluz – członkinię zarządu, Danutę i Stanisława Węsierskich, Tadeusza Kay’a.

Święto Niepodległości w Słupsku

11 listopada senator Kazimierz Kleina wziął udział w oficjalnych uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości, odbywających się w Słupsku. Obchody rozpoczęto mszą świętą, następnie mieszkańcy uczestniczyli w uroczystym apelu przed magistratem.

Uroczystości Święta Niepodległości w Barłominie

Pod hasłem „Gerard Labuda profesor uczony, w małą i dużą Ojczyznę wpatrzony” odbyły się tegoroczne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, które zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Barłominie. W ten sposób szkoła włączyła się w obchody 100-lecia urodzin wybitnego historyka.

Upamiętnienie Polskiej Rady Ludowej w Lęborku

10 listopada, w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbyło się spotkanie przy tablicy upamiętniającej powstanie w 1918 roku w Lęborku Polskiej Rady Ludowej.

TOP