Sprawy lokalne

Spotkanie w Nawczu

dsc01175.jpg

 

Dnia 10 marca 2009 roku z inicjatywy Kół PO RP w Cewicach i Łęczycach w Nawczu na terenie gminy Łęczyce odbyło się spotkanie mieszkańców gmin Łęczyce i Linia z Senatorem Kazimierzem Kleina i Posłem Witoldem Namyślakiem.

 

 

Lasy Pa?stwowe

    

SPOTKANIE PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW Z DYREKTOREM GENERALNYCH LASÓW PAĂ‘STWOWYCH  MARIANEM PIGANEM I SENATOREM KAZIMIERZEM KLEIN¡.

 

Ma?e jest pi?kne i pr??ne!

k.jpg

W dniu 24 lutego 2009 roku z inicjatywy Koła PO RP w Cewicach w miejscowości Kozy obyło się spotkanie mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka z Senatorem Kazimierzem Kleina i Posłem Witoldem Namyślakiem.

89 Urodziny Stefana Fikusa

s7308384.jpg
Największego twórcę regionalnego
Stefana Fikusa w dniu 89 urodzin 9.02.2009r.odwiedził Senator Kazimierz Kleina wraz z Posłem Witoldem Namyślakiem, Starostą Lęborskim Ryszardem Wentą oraz z Wicestarostą
Wiktorem Tyburskim.
s7308386.jpg                                Stefan Fikus:
Twórca regionalny (publicysta, poeta, dramatopisarz, malarz) i działacz społeczny. Stefan Fikus (pseudonim literacki Stach z Lãbórga) urodził się 9 lutego 1920 roku w Luzinie w rodzinie kaszubskiej.
Jest autorem ok. 150 prac, najbardziej znane to cykl dotyczący „mars7308388.jpgszu śmierci i pobytu na robotach przymusowych, historii Luzina i Lęborka, lęborskie pejzaże, krajobrazy kaszubskie, ludzie. Jest także autorem prac o tematyce religijnej – 11 czerwca 1987 roku jako delegat Kaszubów przekazał papieżowi Janowi Pawłowi II pamiątkowy obraz swojego autorstwa przedstawiający św. Franciszka jako patrona Kaszub. 

Uroczyste po?wi?cenie sztandaru Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga w ??czycach

 p2090599.jpg
Dnia 09.02.2009r. W Kościele parafialnym w Łęczycach odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga z Łęczyc.  Na uroczystość zaproszenie przyjął Sentor Kazimierz Kleina, oraz przedstawiciele Rodziny kolpinga w Łebie z Ks. Prezesem Dziekanem Zenonem Myszk na czele.
Podczas uroczystego nabożeństwa Prezes Stowarzyszenia w Łęczycach przybliżył osobę Adolfa Kolpinga, opowiedział o jego historii i działalności. Przedstawił także działalność organizacji, wyjaśnił znaczenie kolorów i znaków na sztandarze po krótkiej charakteryzacji odbyła się ceremonia poświęcenia. Po mszy św. goście i członkowie stowarzyszeń udali sie do świetlcy kolpinga na uroczystą kolację. Głos zabrał Senator Kazimierz Kleina, który gratulowa otrzymania sztandaru i życzył owocnej działalności podkreślając znaczenie wspólnoty na potrzebę spotkań i prowadzenia rozmów nie tylko skupiając się działalności organizacji, ale również dotyczących problemów ogólnych spraw społecznych. Nie zabrakło także życzeń od Przewodniczącego Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce Józefa Promnego, a także życzeń i słodkiego prezentu od Prezesa Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce Ks. Dziekana Zenona Myszk, który jest równocześnie Prezesem Rodziny Kolpinga w Łebie. Podczas spotkania, Pan Senator Kazimierz Kleina podjął tematy dotyczące  budowy i przebiegu autostrady północnej, budowy elektrowni atomowej i gazociągu. Do dyskusji włączyli się pozostali członkowie stowarzyszenia , którym te tematy są bardzo bliskie i budzą zainteresowanie. Spotkanie odbyło się w bardzo radosnej i przyjacielskiej atmosferze i jeszcze bardziej zacieśniło relacje między rodzinami Kolpinga z Łeby i Łęczyc.                   

Pokaz filmowy i dyskusja

dekalog-5_krzysztof-kieslowski,images_big,9,d095530.jpg25 lutego o godzinie 18.00  w sali TV w Domu Studenta nr.4 na ulicy Arciszewskiego w Słupsku odbedzie się projekcja filmu Krzysztofa Kieślowskiego "Dekalog5" po filmie przewidywana będzie dyskusja na temat kary  śmierci. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Młodych Demokratów w Słupsku przy współ udziale koła filmowego"Out of reflectoin". Zainteresowanych Bardzo serdecznie ZAPRASZAMY!!!!

Nowe ko?o PO w Smo?dzinie

   Spotkanie odbyło się w miejscowości ÂŻelazo, niedaleko Smołdzina, dnia 13.01.2009r. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.00 w lokalnej świetlicy.  W spotkaniu oprócz przyszłych członków Smołdzińskiego Koła PO RP, uczestniczyli również zaproszeni goście reprezentujący Koło PO RP w Ustce – Wiesław Kamiński oraz Krzysztof Błądkowski, a także delegacja słupskiego Koła PO – Poseł Zbigniew Konwiński, przewodniczący Młodych Demokratów Koła ,,Dwumiasto” Słupsk – Ustka Maciej Maraszkiewicz oraz przedstawiciel Senatora Kazimierza Kleiny – Paweł Szyszka, także członek Młodych Demokratów.

            Posiedzenie zebrania otworzył Poseł Zbigniew Konwiński. Na początku spotkania zostały omówione najważniejsze sprawy związane ze statutem oraz z warunkami w jakich może funkcjonować Koło Platformy Obywatelskiej. Następnie zostały przedstawione struktury Koła PO RP w Słupsku.

            Przed wyborem struktur nowego Koła, członkowie przedstawili swoje plany działania na przyszłość a także główne cele.  Po wypełnieniu deklaracji członkowskich, można było przejść do etapu związanego z wyborami władz Koła. Większością głosów przewodniczącym nowo powstałego Koła został Arkadiusz Walach, który wskazał propozycję swoich kandydatów na stanowisko Sekretarza oraz Skarbnika. Po głosowaniu wybrano Sekretarzem Sebastiana Rosieckiego i Skarbinka Piotra Zdanowicza.

            Po części oficjalnej rozpoczęła się debata związana z polityką krajową, a także sprawami dotyczącymi polityki regionalnej. Zadano wiele pytań do Posła Zbigniewa Konwińskiego związanych z pracą w Sejmie RP.  Przewodniczący Młodych Demokratów Koła ,,Dwumiasto” Słupsk – Ustka Maciej Maraszkiewicz zachęcał do utworzenia w Smołdzinie frakcji Młodych Demokratów, która by funkcjonowała przy Kole PO RP w Smołdzinie. 

            Sporządził:  Maciej Maraszkiewicz

Podsumowanie roku rz?dów PO i PSL

dscf5074_crop.jpg8 grudnia 2008r.(poniedziałek), o godz. 17.00 w Świetlicy Nadleśnictwa w Lęborku, przy ul. Armii Wojska Polskiego 32 odbyło się otwarte spotkanie, którego celem było podsumowanie roku rządów PO i PSL. Prowadzącym spotkanie był przewodniczący PO powiatu lęborskiego Wiktor Tyburski, gośćmi spotkania byli: Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, Senator Kazimierz Kleina oraz  Poseł Witold Namyślak.
Na spotkanie przybyło ponad 100 osób, w tym, Burmistrz Miasta Lębork Włodzimierz Klata, Starosta Lęborski Ryszard Wenta, Wicestarosta Wiktor Tyburski, Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Walkusz, Przewodnicząca Rady Miejskiej Wanda Konieczna, Burmistrz Miasta Łeby Halina Klińska, Przewodniczący Rady Miasta Łeby Jan Kużel, Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, Wójt Gminy Cewice Grzegorz Palasz, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Ryszard Wittke.

Pytania z sali dotyczyły m. in. tematów:

  • Modernizacja drogi S6, która ma być wykonana do roku 2012
  • Zły stan drogi z Lęborka do Łeby
  • Przyszłość energii w województwie pomorskim (budowa elektrowni w ÂŻarnowcu)
  • Problemy portów na wybrzeżu i ich odnowa
  • problematyka wsparcia osób niepełnosprawnych, działania PEFRON
  • Program „Orlik 2012”
  • program budowy dróg lokalnych

Konferencja prasowa

W poniedziałek 11 sierpnia senator Kazimierz Kleina zwołał specjalną konferencję prasową, na której przedstawił stanowisko Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego w sprawie zdjęcia z anteny TVP3 Gdańsk programów kaszubskich, w szczególności programu "Rodnô Zemia". Konferencja ta była reakcją na zdjęcie z dniem 29 lipca br. jedynego programu kaszubskiego. Podczas konferencji z oświadczeniem wystapił redaktor TVG Aleksander Gosk. Oświadczył, ze program "Rodnô Zemia" nie zostanie zdjęty i będzie ukazywał się od jesieni.

VI Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej

W dniu 8 czerwca 2008 roku senator Kazimierz Kleina uczestniczył w VI Pomorskim Festiwalu Piosenki Kaszubskiej, który odbył się w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie.

Partnerstwo dla pokoju  polsko-niemieckie spotkanie w ?ebie

W dniach 13-15 czerwiec 208 odbędzie się spotkanie Rodzin Kolpinga z Polski i z Niemiec pt.: „Partnerstwo dla pokoju - seminarium poświęcone partnerstwu pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami pozarządowymi na przykładzie partnerstw Rodzin Kolpinga”. Organizatorem spotkania jest Rodzina Kolpinga w Łebie.
Spotkanie jest współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Zobacz galerie
TOP