Sprawy lokalne

Ogólne Zgromadzenie Kolpinga w Tczewie

W dniach 13-14 listopada 2009 roku odbyło się w Tczewie Ogólne Zgromadzenie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Zgromadzenie rozpoczęto Mszą św. w Farze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego sprawowaną przez Jego Ekscelencję ks. Bp Jana Bernarda Szlagę.

Debata "Młodzi ludzie na rynku pracy"

W dniu 16 listopada br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku odbyła się debata pt: „Młodzi ludzie na rynku pracy”. Uczestniczyli w niej zaproszeni goście: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku Janusz Chałubiński wraz z doradcą zawodowym Joanną Pępko, Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Słupsku Urszula Szukała, Paweł Wierzchowski doradca zawodowy i psycholog z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Radosław Szymański prowadzący Biuro Karier w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku.

Spotkanie z młodzieżą w Bibliotece Miejskiej w Łebie

W przededniu Święta Niepodległości Senator Kazimierz Kleina spotkał się w łebskiej bibliotece miejskiej z uczniami klas szóstych Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza. Spotkanie miało żywy przebieg i zdecydowanie obywatelski charakter, było wręcz bardziej obywatelskie w treści niż niejedno dostojne zgromadzenie poważnych decydentów.

Tablica pamiątkowa Polskiej Rady Ludowej

Stefan Hazuka, Szczepan Gracz, Józef Kustusz, Józef Paszke, kupiec Gackowski, Bernard Werra i Jan Styp-Rekowski – nieobecni bohaterowie głównych obchodów Święta Niepodległości w Lęborku.

VIII Dyktando Kaszubskie

Jak się okazuje język kaszubski sprawia wiele problemów nawet zawodowcom. Dowodem na to jest już VIII Dyktando Kaszubskie, które odbyło się 7 listopada br. w Gimnazjum w Sierakowicach.

Pomorska wieś w Unii Europejskiej - podsumowanie pięciu lat członkostwa - Słupsk

W dniu 9 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Słupsku z inicjatywy Zdzisława Czuchy, posła na Sejm RP, członka Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji ds. Unii Europejskiej, odbyła się debata na temat "Pomorska wieś w Unii Europejskiej - podsumowanie pięciu lat członkostwa".

Kościół na Łotwie od sowieckiego zniewolenia do wolności

Łotwa współczesna to nasz bałtycki sąsiad, wielokrotnie ciężko doświadczany aneksjami państw zaborczych. Dzieje Łotwy i Rzeczpospolitej to trwająca setki lat przyjazna koegzystencja, sięgająca XVI wieku i czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która obejmowała swym terytorium historyczny region Inflant Polskich, współcześnie stanowiący łotewski region Łatgalii.

Tablica pamiątkowa Polskiej Rady Ludowej w Lęborku

We wtorek 10 listopada br. na ul.Targowej 48 w Lęborku zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica Polskiej Rady Ludowej. Początek uroczystości godz. 17.00.

"Rządowa informacja o sytuacji polskich rolników..."

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z sejmowym drukiem nr 2248 dotyczącym sytuacji na polskiej wsi. "Rządowa informacja o sytuacji polskich rolników ze szczególnym uwzględnieniem warunków życia, opłacalności produkcji rolnej oraz pomocy ze strony instytucji podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla mieszkańców wsi" to materiał, którego tematyka odnosi się do rozpoczętego cyklu spotkań parlamentarzystów PO z mieszkańcami wsi.

Pierwsze spotkanie wiejskie - Siemirowice

{jgxtimg src:=[images/stories/galerie/siemirowice/siemirowice3.jpg] width:=[80] style:=[float:left;margin:5px;] title:=[ Koło PO RP w Cewicach przygotowało prezentację multimedialną prezentującą parlamentarzystów] }„POlska zaczyna się na wsi” – pod takich hasłem  odbywają się spotkania parlamentarzystów PO z mieszkańcami pomorskich wsi. Spotkania te, których zadaniem jest podsumowanie pięciu lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, poświęcone są głównie tematyce rolniczej.

Biuro Senatorskie Słupsk

Uprzejmie informujemy, że Biuro Senatorskie Senatora Kazimierza Kleiny w Słupsku ul. Sienkiewicza 7 w dniach 30.10 - 4.11.2009 będzie nieczynne. W tym czasie prosimy kotaktować się z biurem senatora Kleiny w Lęborku ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 tel. 59 8626 185.
TOP