Sprawy lokalne

Premier Ewa Kopacz deklaruje rządową pomoc dla Słupska

Szefowa rządu spotkała się w czwartek z prezydentem Słupska Robertem Biedroniem. Tematem rozmów były możliwości rozwiązania problemów finansowych miasta. O pomoc władz centralnych dla miasta zabiegał senator Kazimierz Kleina oraz poseł Zbigniew Konwiński. Premier Ewa Kopacz zapoznała się również z problemami gminy Smołdzino, które przedstawił wójt Arkadiusz Walach.

kopacz-biedron-walach

Premier Ewa Kopacz zapewniła o woli rozwiązania problemów finansowych Słupska. Podczas spotkania w Kancelarii Premiera wypracowano rozwiązanie w zakresie zapewnienia dostatecznej liczby mieszkań komunalnych i socjalnych. Szefowa rządu zapewniła prezydenta Roberta Biedronia o woli szukania rozwiązań również w zakresie wsparcia słupskich jednostek kultury.

Omawiano problemy infrastrukturalne, w tym kwestię drogi nr 21 oraz modernizacji linii kolejowej nr 202. Zagadnienia dotyczące kolei będą omawiane podczas spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskich Linii Kolejowych oraz władz samorządowych.

25-lecie samorządu w gminie Luzino

W poniedziałek 29 czerwca senator Kazimierz Kleina wziął udział w uroczystej sesji Rady Gminy Luzino z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wspólnie z senatorem wręczyli Medal Senatu wójtowi Jarosławowi Wejerowi, w uznaniu zasług mieszkańców gminy Luzino w budowaniu lokalnej demokracji.

kleina-borusewicz-wejer

Wizytya samorządowców z Gruzji w Łebie

Goście z Gruzji - Givi Metreveli, zastępca gubernatora Kachetii oraz Beka Baidauri starosta Akhmety, spotkali się w Łebie z senatorem Kazimierzem Kleiną w towarzystwie wiceburmistrz Lęborka Alicji Zajączkowskiej, starosty lęborskiego Edmunda Głombiewskiego oraz burmistrza Łeby Andrzeja Strzechmińskiego. Senator przybliżył gościom temat współpracy Polsko-Gruzińskiej inicjowanej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej​, mówił także o swoich doświadczeniach z pracy w Gruzji jako obserwator wyborów parlamentarnych i prezydenckich z ramienia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Wizyta miała na celu nawiązanie międzynarodowych kontaktów samorządowych.

DSC_0359

Promocja książki o Rowokole i podziękowania dla Akademickiego Koła Kaszubskiego

Senator Kazimierz Kleina wziął udział w promocji książki prof. Zygmunta Szultki pt. „Świątynia na Rowokole i jej funkcje”, która w poniedziałek odbyła się w Muzeum Przyrodniczym Słowińskiego Parku Narodowego. Promocję organizowało Akademickie Koło Kaszubskie wspólnie z Gminą Smołdzino oraz Słowińskim Parkiem Narodowym.

DSC_2876

Przodujący z parlamentu - plebiscyt Głosu Pomorza

Senator Kazimierz Kleina na podium w plebiscycie popularności lokalnych polityków zorganizowanym przez Głos Pomorza.

- Gratuluję panu Konwińskiemu i pani Szczypińskiej. Nie dziwię się, że zyskali tak duże poparcie, bo posłowie częściej spotykają się z wyborcami i są bardziej znani. Dziękuję też tym wszystkim, którzy głosowali na mnie, bo nie tylko wyrazili swoje zdanie, ale także wydali własne pieniądze - mów senator Kleina.

kkleina-gp

Premier Ewa Kopacz z wizytą w Słupsku

Podczas wizyty w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku premier Ewa Kopacz zapowiedziała pomoc dla Słupska. Podkreśliła, że będą sprawdzane wszystkie możliwości prawne, aby poprawić finanse miasta. W spotkaniu uczestniczyli m.in. senator Kazimierz Kleina, poseł Zbigniew Konwiński, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz prezydent Słupska Robert Biedroń.

Wizyta szefowej rządu była okazją do podniesienia sprawy gminy Smołdzino, która także boryka się z problemami finansowymi. W środę premier Kopacz w swojej kancelarii przyjmie wójta gminy Smołdzino Arkadiusza Walacha, który w towarzystwie ministra finansów oraz senatora Kazimierza Kleiny przedstawi problemy swojej gminy. Także i w tej sytuacji premier Kopacz zapowiedziała pomoc.

Więcej o wizycie premier na Pomorzu >>

kleina-kopacz-slupsk

Senator Kleina interwieniuje w sprawie Gminy Smołdzino

W dniu 25 czerwca senator Kazimierz Kleina spotkał się z ministrem środowiska Maciejem Grabowskim. Rozmowa dotyczyła pomocy dla Gminy Smołdzino w związku z problemami finansowymi wynikającymi z funkcjonowania na jej terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Senator otrzymał od ministra zapewnienie, że ministerstwo wspólnie z władzami gminy wdroży wkrótce program rozwiązujący tę kwestię.

W tej samej sprawie senator spotkał się również z wiceminister Hanną Majszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Pani minister zadeklarowała wsparcie dla inicjatywy pomocy Gminie Smołdzino.

Bliżej drugiego toru kolejowego między Słupskiem a Lęborkiem

Minister Infrastruktury i rozwoju wystosował odpowiedź na pismo będącę wspólną interwencją senatora Kazimierza Kleiny oraz posła Zbigniewa Konwińskiego w sprawie budowy drugiego toru między Słupskiem a Lęborkiem. Wariant inwestycyjny, zakładający dobudowę drugiego toru szlakowego jest obecnie analizowany i weryfikowany przez PKP PLK S.A. W kolejnej fazie projektu dokonana zostanie szczegółowa analiza kosztów i korzyści - niezbędna dla wyboru najkorzystniejszego wariantu.

kkleina-drugi-tor-odpowiedz

Dzień Otwarty Narodowego i Wojewózkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Senator Kazimierz Kleina wziął udział w Dniu Otwartym Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 22 czerwca odbywał się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Senator przedstawił informację o pracach legislacyjnych dot. odnawialnych źródeł energii.

fundusz

Spotkanie radnych Łeby pierwszej kadencji

16 czerwca z inicjatywy senatora Kazimierza Kleiny odbyło się spotkanie radnych miasta Łeby pierwszej kadencji 1990 -1994. Podczas spotkania senator, który w tamtych latach pełnił funkcję burmistrza miasta, wręczył byłym radnym podziękowania za zaangażowanie w budowanie demokracji samorządowej i wspólną pracę na rzecz Łeby. Rozmawiano nt. inicjatyw, które od czasu pierwszej kadencji Rady udało się zrealizować, dyskutowano także o bieżących planach rozwoju miasta. W spotkaniu uczestniczyli radni: Grażyna Gałązka, Zenobia Karcz, Halina Klińska, Maria Rogowska, Teresa Trylewicz, Władysław Barambas, Kazimierz Dygowski, Jerzy Neczajewski, Tadeusz Rabka oraz Zbigniew Wodowski. Z powodów zdrowotnych przybyć nie mogła pani Janina Pawłowska. Uczestnicy wspomnieli także radnych, którzy nie dożyli 25 jubileuszu odrodzonej samorządności: śp. Ryszard Chwiłkowski, śp. Henryk Siuda, śp. Anatol Korsak-Wasilewski oraz śp. Jacek Pawłowski. Na zaproszenie senatora w spotkaniu uczestniczył także obecny burmistrz Łeby Andrzej Strzechmiński oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Stasiak.

rm-leba-pismo

Odsłonięcie i poświęcenie pomnika ks. Sychty

Senator Kazimierz Kleina uczestniczył 6 czerwca w Sierakowicach w uroczystym odsłonięciu pomnika ks. Bernarda Sychty, które było podsumowaniem rozpoczętych w marcu obchodów 108. urodzin tego zasłużonego Kaszuby.

kkleina-ks-sychtafot. Wioletta Talbierz

TOP