Sprawy lokalne

Odznaczeni za zasługi dla ochrony środowiska

W tym roku powiatowo-gminne święto plonów powiatu wejherowskiego odbyło się w Luzinie. W uroczystościach uczestniczył senator Kazimierz Kleina.

Ten dzień stanowił wyjątkową okazję, aby uhonorować bezinteresowną i społeczną pracę Strażników Społecznej Straży Rybackiej na rzecz ochrony wód Powiatu Wejherowskiego. Senator Kazimierz Kleina przekazał odznaki honorowe "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" nadane przez Ministra Środowiska, na wniosek Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius. Odznaczeni zostali Komendant Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej, Adam Elwart oraz Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej: Artur Pelowski, Marcin Wolszlegier, Piotr Gliwiński i Wojciech Socha.

luzino-dozynki

Szersza relacja wydarzenia na stronie Gmina Luzino. Zdjęcia: UG Luzino

Święto plonów w gminie Damnica

29 sierpnia na stadionie w Damnicy odbyły się Dożynki Gminy Damnica. W tegorocznym święcie plonów udział wziął także senator Kazimierz Kleina.

dozynki-damnica

Konferencja PROSUMENT w Słupsku

26 sierpnia 2015 roku w Słupskim Inkubatorze Technologicznym (SIT) odbyła się konferencja pod hasłem: „PROSUMENT – PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”.

konf-slupskfot. UG Kobylnica

Celem konferencji było przybliżenie treści Programu „Prosument”, który umożliwia osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystujących OZE do produkcji energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej, z możliwością sprzedaży nadwyżek do sieci. Program, przygotowany przez NFOŚiGW, promuje nowe technologie OZE, rozwija społeczną świadomość ekologiczno - ekonomiczną oraz propaguje postawy prosumenckie.

Kazimierz Kleina gościem Studia Bałtyk w Radiu Słupsk

Senator Kazimierz Kleina był dzisiaj gościem audycji Studio Bałtyk w Radio Koszalin:

Senator Kleina w Radiu Gdańsk

Senator Kazimierz Kleina w dzisiejszej audycji Rozmowa Kontrolowana w Radiu Gdańsk. Tematem dyskusji była ustawa o frankowiczach, strategia ochrony, rozwoju i promocji języka kaszubskiego oraz zbliżające się wybory parlamentarne.

Rozwija się koncepcja powstania Akademii Języka Kaszubskiego

W poniedziałek 10 sierpnia z inicjatywy senatora Kazimierza Kleiny, przewodniczącego Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, w Urzędzie Miejskim w Lęborku odbyło się spotkanie pomorskich samorządowców dotyczące koncepcji powstania Stowarzyszenia Akademii Języka Kaszubskiego.

IMG_0783 IMG_0784

fot. UM Lębork

Celem utworzenia stowarzyszenia byłaby ochrona oraz rozwój języka kaszubskiego, a także wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do jego promocji. Stowarzyszenie wspierałoby koordynację działań gmin i powiatów zmierzających do podtrzymania wspólnych tradycji języka kaszubskiego oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Organizacja podejmowałaby także działania na rzecz przygotowania i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli języka kaszubskiego.

W spotkaniu, na zaproszenie senatora Kazimierza Kleiny uczestniczył burmistrz Lęborka Witold Namyślak, doradca burmistrza Alicja Zajączkowska, posłanka Teresa Hoppe, burmistrz Bytowa Ryszard Sylka oraz zastępca burmistrza Jacek Czapiewski, wójt gminy Przywidz Marek Zimakowski, zastępca wójta gminy Luzino Marzena Meyer, sekretarz gminy Cewice Marzena Krakowiak oraz sekretarz gminy Kobylnica Sławomir Ziemianowicz.

Uczestnicy spotkania dyskutowali nad wstępną wersją statutu Stowarzyszenia. Wszyscy zgodnie uznali za celowe dalsze prace nad projektem zaproponowanym przez senatora Kleinę. Uzgodniono, że kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się we wrześniu. Do tego czasu, statut Stowarzyszenia Akademii Języka Kaszubskiego otrzymają wszyscy burmistrzowie i wójtowie, w których miastach i gminach nauczany jest język kaszubski.

O powstaniu Akademii Języka Kaszubskiego rozmawiano także podczas posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego w dniu 11 czerwca 2015 r.

XVII Światowy Zjazd Kaszubów

4 lipca w Redzie odbył się XVII Światowy Zjazd Kaszubów. Pod ratuszem w Redzie odsłonięto tablicę upamiętniającą XVII Światowy Zjazd Kaszubów, odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem bpa. Wiesława Szlachetki. Podczas oficjalnej części legitymację członkowską ZKP odebrał z rąk prezesa zarządu głównego David Shulist – lider potomków kaszubskich emigrantów do Kanady.

Nie zabrakło kulinarnych przysmaków kaszubskich oraz najnowszych publikacji Zrzeszenia.

zjazd-kaszubow

W Słupsku powstanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa?

Od lat senator Kazimierz Kleina wraz z posłem Zbigniewem Konwińskim zabiegają o utworzenie w Słupsku uczelni państwowej, która kształciłaby na kierunkach technicznych. Teraz z pomocą przyszła premier Ewa Kopacz.

- Nasze województwo jest jedynym bez PWSZ. Mamy więc sporo argumentów za powołaniem takiej szkoły w naszym regionie - uważa senator Kleina w wywiadzie dla Głosu Pomorza. - Cieszę się, że pani premier zadeklarowała soją pomoc. Dotąd ministerstwo było sceptyczne wobec tej idei, pewnie z przyczyn finansowych. A ja od lat staram się wszystkimi siłami wspierać przekształcenie WHSZ, tak by w regionie była możliwość bezpłatnych studiów na kierunkach technicznych. Taką uczelnię może teraz powołać rada ministrów. A szczegóły, czyli likwidacja WHSZ i przekazanie majątku, są do przezwyciężenia. Jasne jest, że nowa uczelnia wykorzysta potencjał starej, czyli ludzi i majątek. Co więcej, w przyszłości może blisko współpracować z AP, a Słupsk może stać się silnym ośrodkiem akademickim.

szkola-slupsk

Kaszubi z Kanady na Zjeździe

Podczas XVII Światowego Zjazdu Kaszubów, senator Kazimierz Kleina spotkał się z grupą Kaszubów Kanadyjskich, którzy przybyli w ten dzień do Polski aby wspólnie z innymi świętować kaszubskie święto.

Senator Kazimierz Kleina od lat zabiega o rozwój współpracy polsko-kanadyjskiej, także wśród Kaszubów. Za pracę na rzecz wymiany polsko-kanadyjskich doświadczeń senatorowi dziękował lider Kaszubów Kanadyjskich David Shulist.

DSC_0895

Premier Ewa Kopacz deklaruje rządową pomoc dla Słupska

Szefowa rządu spotkała się w czwartek z prezydentem Słupska Robertem Biedroniem. Tematem rozmów były możliwości rozwiązania problemów finansowych miasta. O pomoc władz centralnych dla miasta zabiegał senator Kazimierz Kleina oraz poseł Zbigniew Konwiński. Premier Ewa Kopacz zapoznała się również z problemami gminy Smołdzino, które przedstawił wójt Arkadiusz Walach.

kopacz-biedron-walach

Premier Ewa Kopacz zapewniła o woli rozwiązania problemów finansowych Słupska. Podczas spotkania w Kancelarii Premiera wypracowano rozwiązanie w zakresie zapewnienia dostatecznej liczby mieszkań komunalnych i socjalnych. Szefowa rządu zapewniła prezydenta Roberta Biedronia o woli szukania rozwiązań również w zakresie wsparcia słupskich jednostek kultury.

Omawiano problemy infrastrukturalne, w tym kwestię drogi nr 21 oraz modernizacji linii kolejowej nr 202. Zagadnienia dotyczące kolei będą omawiane podczas spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskich Linii Kolejowych oraz władz samorządowych.

25-lecie samorządu w gminie Luzino

W poniedziałek 29 czerwca senator Kazimierz Kleina wziął udział w uroczystej sesji Rady Gminy Luzino z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wspólnie z senatorem wręczyli Medal Senatu wójtowi Jarosławowi Wejerowi, w uznaniu zasług mieszkańców gminy Luzino w budowaniu lokalnej demokracji.

kleina-borusewicz-wejer

TOP