Sprawy lokalne

70-lecie lęborskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 1

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku świętowało jubileusz 70-lecia istnienia. Uroczystości zgromadziły absolwentów z roczników od 1951, uczniów, nauczycieli, władze samorządowe oraz wielu innych gości.

Absolwentem lęborskiego Ogólniaka jest także senator Kazimierz Kleina, który podczas uroczystości gratulował wszystkim, którzy przez lata przyczynili się do budowy świetnej renomy szkoły w mieście i regionie.

Zdjęcia: Wifot Kodak Express | Szersza relacja: http://bit.ly/1XkWawj

Wystawa „Zapomniani kaci Hitlera" w Słupsku

20 listopada br. o godz. 12.00 w holu Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku (ul. Arciszewskiego 22a) odbędzie się inauguracja wystawy „Zapomniani kaci Hitlera. Samoobrona Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r.” zorganizowanej z inicjatywy Akademickiego Koła Kaszubskiego, Koła Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz senatora Kazimierza Kleiny.

Inauguracji towarzyszyć będzie wykład dr Izabeli Mazanowskiej (IPN).

Ekspozycja przedstawia fotografie obrazujące zbrodniczą działalność organizacji obywateli polskich niemieckiego pochodzenia, członków Selbstschutz Westpreussen w okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie jesienią 1939 r. Można na nich zobaczyć sylwetki niektórych sprawców zbrodni, miejsca i środki kaźni oraz formy upamiętnienia ofiar.

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy, dostępna jest dla zwiedzających w holu Wydziału Filologiczno-Historycznego  w dniach 16.11.2015 – 27.11.2015.

Kazimierz Kleina w Twojej Telewizji Morskiej

Jak będzie wyglądała praca senatorów Platformy Obywatelskiej w Senacie RP w kontekście nowego układu sił politycznych w polskim parlamencie? Czy ponownie powstanie Kaszubski Zespół Parlamentarny? To kwestie poruszone przez senatora Kazimierza Kleinę w rozmowie dla Twojej Telewizji Morskiej. Zapis rozmowy:

XIV edycja Kaszubskiego Dyktanda

7 Listopada w Gdyni odbyła się XIV edycja Kaszubskiego Dyktanda. Do konkursu stanęło 160 uczestników w pięciu kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dorosłych oraz zawodowców.

Pomysłodawczyni Dyktanda Kaszubskiego - Wanda Kiedrowska oraz senator Kazimierz Kleina
Pomysłodawczyni Dyktanda Kaszubskiego - Wanda Kiedrowska oraz senator Kazimierz Kleina

W imieniu organizatorów - gdyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Zespołu Szkół nr 11 - imprezę otworzyli: prezes ZKP Gdynia Andrzej Busler oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 11 Judyta Śliwińska. Na wstępie uczczono minutą ciszy zmarłego w 2015 roku, wybitnego językoznawcę prof. Jerzego Tredera. Po oficjalnym otwarciu oraz przemowach wiceprezydenta Gdyni Bartosza Bartoszewicza, posła Janusza Śniadka, senatora Kazimierzy Kleiny oraz starszego wizytatora Józefa Bodio, głos zabrała przewodnicząca jury Danuta Pioch, która przybliżyła regulamin i szczegóły techniczne dyktanda.

„Kaszubskie Dyktando” w Gdyni odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Wasilenko.

Relacja: Kaszubi.pl

Wystawa „Zapomniani kaci Hitlera" w Lęborku

Uroczysta inauguracja wystawy „Zapomniani kaci Hitlera. Samoobrona Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r." w Lęborku.

W auli I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku, w obecności uczniów, zaproszonych samorządowców, dyrektorów szkół, instytucji kulturalnych i przedstawicieli organizacji pozarządowych, wystawę otworzyli dr Izabela Mazanowska – współautorka ekspozycji, Bogdan Libich – dyrektor LO1 oraz senator Kazimierz Kleina, z którego inicjatywy wystawa została sprowadzona do Lęborka.

Senator Kleina gościem Radia Koszalin

Senator Kazimierz Kleina był gościem Studia Bałyk w Radiu Koszalin. Rozmowa dotyczyła sytuacji politycznej w kraju po wyborach parlamentarnych. Zapis rozmowy:

XX-lecie działalności Lęborskiego Bractwa Historycznego

Lęborskie Bractwo Historyczne zorganizowało w minioną sobotę konferencję poświęconą obchodom XX-lecia swojej działalności. W spotkaniu uczestniczył również senator Kazimierz Kleina.


Uroczystego otwarcia dokonał Marcin Ramczyk - Prezes LBH. Goście wysłuchali kilku referatów, m.in. prof. Daniela Kalinowskiego "Skrzydła literatury nad codziennością. O literaturze Mieczysława Stryjewskiego i Stefana Fikusa, prof. Wojciecha Skóry "Stefan Hazuka - polski działacz narodowy z Lęborka", Izoldy Wysieckiej "Szczepan Gracz - polski działacz narodowy, weterynarz, zakonnik", dr Joanny Schodzińskiej "Rola Juliana Węgrzynowicza i Edwarda Bieszki w budowie służby zdrowia w Lęborku", dr Bogdana Libicha "Pionierskie lata lęborskiej oświaty", Zachariasza Frącka "Historia kołem się toczy. Miłośnicy historii z Lęborka".

Inauguracja roku Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W piątek 23 października uroczystą inaugurację kolejnego roku działalności zorganizował Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Senator Kazimierz Kleina był jednym z zaproszonych gości.


Podczas inauguracji,Grażyna Pieńkowska - Sadowska Prezes przedłożyła sprawozdanie z działalności LUTW za rok 2014/15. Uroczystego otwarcia roku akademickiego dokonała Pani Rektor dr hab. inż. Alicja Konczakowska. Inauguracja wzbogacona została występem "Chóru Belferek" oraz wykładem p.t. "Kultura minojska" wygłoszonym przez dr hab. inż. arch. Aleksandra Piwek, prof. nadzw. PG prezesa Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Oddziału Gdańsk.

70-lecie Szkoły Podstawowej w Motarzynie

23 października odbyły się uroczystości jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie. Szkoła jest lokalnym centrum życia kulturalnego. Pielęgnowane są tu tradycje kaszubskie, silne na tym terenie jeszcze do połowy XIX wieku, a obecnie przeżywające swój renesans.

Senator Kazimierz Kleina, w dowód uznania dla dorobku pedagogów i wszystkich pracowników szkoły na przestrzeni lat i ich wkład w kształcenie młodzieży, wręczył dyrektorowi Gabrielowi Konkelowi medal Senatu RP.

130. urodziny ks. Leona Heykego w Szemudzie

W Szemudzie świętowano 130. urodziny ks. Leona Heykego. W spotkaniu zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Szemud, uczestniczył także senator Kazimierz Kleina. W uznaniu zasług Biblioteki na rzecz zachowania dziedzictwa ks. Leona Heyke, pani dyrektor Iwona Piastowska otrzymała wręczony przez senatora Kleinę medal Senatu RP.

Wizyta minister Doroty Pyć w Łebie. Rozmawiano o umacnianiu brzegów morskich

W Łebie odbyło się spotkanie na temat realizacji programu „Ochrony brzegów morskich na wysokości Łeby, Rowów i Ustki”, uczestniczył w nim również senator Kazimierz Kleina. Była to cześć szerszej wizyty minister Doroty Pyć na Pomorzu, która odwiedziła także Słupsk i Ustkę.

TOP