Aktualności

4.Posiedzenie Senatu VII kadencji

W dniach 15, 16 i 17 stycznia planowane jest czwarte posiedzenie Senatu. Na posiedzeniu tym Senat przyjmie stanowisko w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008 uchwalonej przez Sejm na 5. posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2008 r.

Spotkanie ?ebian w Warszawie

W dniu 8 stycznia 2008 roku (wtorek) odbędzie się spotkanie łebian, którzy obecnie mieszkają w Warszawie.
Spotkanie odbędzie się w budynku Senatu RP o godzinie 19. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszone są o wcześniejszy kontakt pod numerem 506 682 027.

3. Posiedzenie Senatu VII kadencji

W dniach 19 i 20 grudnia planowane jest 3 posiedzenie Senatu RP.
Porządek obrad:

"Jaka powinna być rybacka polityka na Bałtyku"

W niedziele 2 grudnia w Łebie odbyła się konferencja, pt.:Dorsze nas żywiły...- panel pomuchlowy. Senator Kazimierz Kleina wygłosił na niej referat, pt.: "Jaka powinna być rybacka polityka na Bałtyku".

Spotkanie z członkami LOT

W środę 12 grudnia senator Kazimierz Kleina uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Lokalna Organizację Turystyczną poświęconym problematyce podatku VAT w turystyce, oraz perspektywą rozwoju turystyki w Polsce.

Uroczystości w Szkole Policji w Słupsku

W piatek 30 listopada senator Kazimierz Kleina uczestniczył w uroczystości pożegnania oddziału policji, który wyjeżdzał z misją pokojową Organizacji Narodów Zjednoczonych do Kosowa. Kazimierz Kleina jest wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, którego głównym zadaniem jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy na obszarze działania  w trzech wymiarach bezpieczeństwa: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym  i ludzkim.

3. posiedzenie Senatu RP

W dniach 19 i 20 grudnia planowane jest 3. posiedzenie Senatu RP. Na posiedzeniu tym zostaną rozpatrzone następujące punkty:

EURO 2012

W poniedziałek 10 grudnia senator Kazimierz kleina uczestniczył w spotakniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Gdańska poswięconym omówieniu bieżącego stanu przygotowań Gdańska i Pomorza Do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Nowy Wojewoda Pomorski

Z nominacji Premiera Donalda Tuska nowym Wojewodą Pomorskim został Roman Zaborowski - dotychczasowy starosta bytowski.

Wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska

W sobotnim głosowaniu Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. Wniosek o wotum zaufania poparło 238 posłów, przeciw było 204, 2 wstrzymało sie od głosu.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej

Plan posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej Wtorek 27 listopada 2007 r.

  • Wybór zastępców przewodniczącego komisji
  • Informacja Biura Legislacyjnego nt. udziału Senatu w procedurze uchwalania ustawy budżetowej

TOP