Aktualności

7. Posiedzenie Senatu VII kadencji

Zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 5, art. 34 ust. 1 oraz art. 32 Regulaminu Senatu Marszałek Senatu zwołał 7. posiedzenie Senatu RP na dzień27 i 28 marca 2008 r. Porządek obrad:
 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.
 2. Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2007 (podczas Prezydencji portugalskiej).

Życzenia świąteczne

wielkanoc.gif
Obfitych łask i błogosławieństwa
 od Chrystusa Zmartwychwstałego  oraz pełnych pokoju
 świąt Wielkiej Nocy
 z radosnym Alleluja
 życzy   senator
 Kazimierz Kleina

Kondolencje

Wyrazy najgłębszego współczucia
RODZINIE
z powodu śmierci
ZDZISŁAWA MICHALAKA
Wójta Gminy Wicko
składa Senator
Kazimierz Kleina

Ziemia Słupska - pomorskie zakorzenianie

W dniu 21 kwietnia 2007 r. senator Kazimierz Kleina na II Pomorskim Kongresie Obywatelskim wygłosił wykład pt. "Ziemia Słupska - pomorskie zakorzenianie".

Podkomisja "Przyjazne Państwo"

senatrp.jpg Senator Kazimierz Kleina został przewodniczącym podkomisji Gospodarki Narodowej „Przyjazne Państwo". Do zadań podkomisji  będzie należało rozpatrywanie i opracowywanie projektów ustaw, które wcześniej były przedmiotem prac sejmowej komisji „Przyjazne Państwo".

Wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego

gawoski.jpg 22 lutego sanator Kazimierz Kleina towarzyszył Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisławowi Gawłowskiemu, który odwiedził powiat słupski. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z dyrekcją Słowińskiego Parku Narodowego, dyrektorką Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - Danutą Grodzicką - Kozak, szefami samorządów gmin i miast przylegających do Parku (Smołdzina, Ustki, Wicka, Główczyc, Łeby) i kierownikiem Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - Henrykiem Soją. Na spotkaniu tym Minister Gawłowski zachęcał do korzystania z funduszy Unii Europejskiej i do wspólnego przygotowywania przez gminy projektów. Kolejnym punktem była wizyta na Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku gdzie Minister Gawłowski wygłosił wykład nt. nowych możliwości finansowania ochrony środowiska z funduszy unijnych - z Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Ostatnim punktem wizyty był pobyt w zabytkowym pałacy i Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.

6. posiedzenie Senatu VII kadencji

Na dzień 5 i 6 marca Marszałek Senatu zaplanował 6. posiedzenie Senatu RP.
Porządek obrad:
 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej.
 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym.
 4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych.
 5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
 6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym.
 7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej.
 8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
 9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.
 11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
 12. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
 13. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
 14. Drugie czytanie projektu uchwały w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza.

70. rocznica śmierci Aleksandra Majkowskiego

W dniu 10 lutego senator Kazimierz Kleina uczestniczył w obchodach 70-tej rocznicy śmierci Aleksandra Majkowskiego - pomorskiego lekarza, społecznika, autora dzieła "ÂŻycie i przygody Remusa". Uroczysta Msza Święta w intencji ś.p. Aleksandra Majkowskiego w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach.

Program działań Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego na 2008 r.

Dnia 6 lutego 2008 r. w sali nr 179 w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć Zespołu, przewodniczący - senator Kazimierz Kleina przedstawił program działań w bieżącym roku.

Wybory burmistrza Lęborka

W wyborach burmistrza miasta Lęborka w dniu 10 lutego 2008r. senator Kazimierz Kleina oraz lęborska Platforma Obywatelska popierają Włodzimierza Klatę.

Kondolencje

Składam najszczersze wyrazy żalu i głębokiego współczucia Rodzinom i Bliskim tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej samolotu wojskowego CASA.
Kazimierz Kleina
TOP