Aktualności

Wernisaż wystawy "Czarna sztuka, typografia, drukarstwo, piśmiennictwo"

17 lutego w Galerii Strome Schody w Muzeum w Lęborku odbył się wernisaż wystawy "Czarna sztuka, typografia, drukarstwo, piśmiennictwo".

Wystawa porusza tematykę typografii, drukarstwa i piśmiennictwa od powstania pisma aż do końca XX w. Na ekspozycji można zobaczyć nietuzinkowe zabytki, m.in. tabliczki woskowe, pergamin z modlitwą żydowską, książkę mongolską w jedwabnej chuście, chińską księgę bambusową, wszelkie rodzaje czcionek drukarskich czy też prasę drukarską typu Boston.

Wystawa została zorganizowana ze zbiorów: Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa w Grębocinie, Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła w Lęborku, osób prywatnych oraz ze zbiorów Muzeum w Lęborku.

Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim

13 lutego senator Kazimierz Kleina wziął udział w konferencji pt. "Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim".

Podczas swojego wystąpienia, senator zwrócił uwagę na szczególną odpowiedzialność spoczywającą na osobach decydujących o tworzeniu nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Wskazał również, że Powiat Lęborski pod tym względem pozytywnie wyróżnia się w regionie. Uczestnicy poznali strategię działań na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego wdrożoną przez samorząd województwa oraz projekty wspierające ten dział edukacji w powiecie lęborskim.

Oficjalna wizyta w Omanie

W dniach 6 – 10 lutego odbyła się oficjalna wizyta delegacji Senackiej Grupy Polsko-Omańskiej w Omanie na zaproszenie S. Al-Suwaid, przewodniczącego Grupy Przyjaźni Polsko-Omańskiej Rady Państwa Sułtanatu Omanu. W delegacji uczestniczyli senator prof. Michał Seweryński (przewodniczący Grupy i delegacji), senator Kazimierz Kleina (wiceprzewodniczący Grupy) oraz senator Jan Maria Jackowski.

25 lat Fundacji Nadzieja w Słupsku

10 lutego w Polskiej Filharmonii Synfonia Baltica w Słupsku odbyła się uroczysta Gala zorganizowana z okazji 25-lecia powstania Fundacji Nadzieja.

W trakcie uroczystości senator Kazimierz Kleina uhonorował władze Fundacji medalem Senatu RP w uznaniu zasług na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych.

Spotkanie uświetnił występ Bogusława Morki i Iwony Kaczmarek z Orkiestrą pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza.

Zbieramy podpisy pod wnioskiem o referendum ws. reformy edukacji

31 stycznia zawiązał się Komitet Referendalny oraz odbyła się prezentacja pytania, jakie zadamy w przygotowywanym referendum dotyczącym reformy edukacji.

Inauguracja odbyła się w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, związku i innych partii oraz organizacji, które sprzeciwiają się przygotowanej przez PiS deformie edukacji.

Karty do zbierania podpisów: POBIERZ WZÓR KARTY

W zbieranie podpisów zaangażowane są struktury PO w każdym regionie, ważny jest każdy podpis. Zapraszamy na stronę www.niepsujcieszkoly.pl

W związku z wprowadzaną przez rząd zmianą strukturalną i programową w szkołach, która - mimo protestu samorządów, rodziców i nauczycieli - ma obowiązywać od 1 września 2017 roku, rady gmin do 30 marca są zobowiązane podjąć uchwały zmieniające sieć szkół. Decyzje o likwidacji szkół i nowych okręgach szkolnych wywołują zrozumiały niepokój i obawy rodziców o przyszłość swoich dzieci, nie tylko o jakość edukacji, ale także o bezpieczeństwo w drodze do szkoły.

 

Oficjalna wizyta na Łotwie

Od 1 lutego senator Kazimierz Kleina jako zastępca przewodniczącego Polsko-Łotewskiej Grupy Parlamentarnej uczestniczył w dwudniowej oficjalnej wizycie polskiej delegacji pod przewodnictwem Marszałka Sejmu na Łotwie.

W planie wizyty w Rydze było m.in. spotkanie z najwyższymi władzami Łotwy oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Łotwie. Tematami rozmów było m.in. zacieśnienie relacji dwustronnych, w szczególności w wymiarze parlamentarnym. Politycy rozmawiali też o perspektywach rozwoju współpracy regionalnej oraz wielostronnej - w ramach Unii Europejskiej i NATO. Poruszono kwestię bezpieczeństwa oraz polityki wschodniej.

Delegacja odwiedziła też miejsca związane z Polską, m.in. Dom Bractwa Czarnogłowych, gdzie w 1921 r. podpisany został Traktat Ryski kończący wojnę polsko-bolszewicką.

Odbyło się również otwarcie wystawy poświęconej zbrodni katyńskiej pt. „They were shot in the back of the head. The Katyn Massacre exhibition”. Ekspozycja została przygotowana we współpracy Muzeum Katyńskiego w Warszawie, Łotewskiego Muzeum Wojny w Rydze, Instytutu Pamięci Narodowej i Ambasady RP w Rydze.

34. posiedzenie Senatu - relacja

Późnym wieczorem 1 lutego 2017 r.  zakończyło się 34. posiedzenie Senatu. Senatorowie bez poprawek przyjęli trzy nowelizacje - ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Izba wprowadziła jedną poprawkę do nowelizacji  ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Powstał Klub Młodych Kaszubów „Òska”

28 stycznia w Luzinie odbyło się spotkanie założycielskie Klubu Młodych Kaszubów „Òska”. Wśród kilkudziesięciu uczestników, był także senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, który pogratulował młodzieży zaangażowania w sprawy kaszubskie i życzył dużo energii do dalszego działania.

Audycja "Po Słowie" w Polskim Radiu Koszalin

Potężne sztormy spowodowały ogromne szkody na Pomorzu Środkowym. Wstępnie oszacowane straty na wybrzeżu pokazują, że na ich usunięcie potrzeba będzie ponad 30 milionów złotych. W niedzielny poranek na ten temat dyskutowali politycy w Polskim Radiu Koszalin w audycji "Po słowie".

Samorządowa kolęda Biskupa w Lęborku

Z tradycyjną kolędą gościł w lęborskim starostwie powiatowym oraz ratuszu Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Pelplińskiej dr Ryszard Kasyna.

Ksiądz Biskup przypomniał wagę pracy zawodowej oraz potrzebę budowania dobrych relacji i atmosfery w miejscu pracy. Następnie udzielił błogosławieństwa kolędowego na cały rok 2017 rok Staroście, Burmistrzowi Miasta oraz zgromadzonym księżom, samorządowcom, pracownikom Starostwa oraz Urzędu Miejskiego, przedstawicielom firm i stowarzyszeń oraz pośrednio - wszystkim mieszkańcom powiatu i Lęborka.

Wizytę kolędową w ratuszu uświetnił występ zespołu wokalnego dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku, pod kierunkiem Krzysztofa Rezmera i konsultacji muzycznej Grażyny Treder.

33. posiedzenie Senatu - relacja

11 stycznia 2017 r. zakończyło się 33. posiedzenie Senatu, pierwsze w Nowym Roku. Na początku obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłych niedawno - Marii Łopatkowej, senatora III kadencji, i Longina Komołowskiego, prezesa Wspólnoty Polskiej, człowieka "Solidarności", byłego wicepremiera. 

TOP