Aktualności

Spotkania z maturzystami w Słupsku

Mechanik, Informatyk, Ekonomik i II LO odwiedził w piątek 10 marca senator Kazimierz Kleina w ramach corocznych spotkań z maturzystami w Słupsku.

Senator przedstawił zarys parlamentaryzmu w Polsce oraz opowiedział o obowiązkach senatora. Młodzież ze słupskich szkół zadawała pytania odnośnie polityki krajowej oraz lokalnej. Pojawiły się tematy dotyczące: ustawy o wycince drzew, wyborze szefa Rady UE oraz drodze S6.

Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki

Senator Kazimierz Kleina wziął udział w dyskusji dot. potencjału inwestycyjnego morskiej energetyki wiatrowej, podczas obywającej się w Warszawie konferencji „Morska energetyka wiatrowa kołem zamachowym polskiej gospodarki”, którą organizuje Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej - FNEZ.

W panelu poruszono zagadnienia dot. morskiej energetyki wiatrowej w europejskiej polityce klimatycznej, potencjału i perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce, warunków podejmowania decyzji inwestycyjnych i ich otoczenia prawnego, a także konkurencyjności morskich farm wiatrowych na tle innych technologii niskoemisyjnych.

Spotkanie z JE Ambasadorem Republiki Armenii w Polsce

Rozmowa senatora K. Kleiny (wiceprzewodniczącego Polsko-Armeńskiej Grupy Parlamentarnej) z ambasadorem Edgarem Ghazaryanem. dotyczyła ważnych dla diaspory ormiańskiej na ziemiach polskich rocznic, które przypadają na rok 2017.

20 stycznia minęło 650 lat od chwili powstania pierwszego państwowego dokumentu adresowanego wyłącznie do Ormian jako poddanych króla polskiego, podpisanego przez Kazimierza Wielkiego. Rocznica ta jest symbolem wielowiekowej i owocnej obecności Ormian w kulturze i społeczeństwie polskim. Mniejszość ormiańska należy do najstarszych, które wybrały i wybierają Polskę jako swoją nową ojczyznę oraz otrzymały i nadal otrzymują tu gościnne przyjęcie. 2017 rok to również jubileusz 25-lecia nawiązania oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Armenią.

W związku z tak istotnymi rocznicami Ambasada przy współpracy z Polsko – Armeńską Grupą Parlamentarną zorganizuje wystawę w Senacie RP.

Wernisaż wystawy "Czarna sztuka, typografia, drukarstwo, piśmiennictwo"

17 lutego w Galerii Strome Schody w Muzeum w Lęborku odbył się wernisaż wystawy "Czarna sztuka, typografia, drukarstwo, piśmiennictwo".

Wystawa porusza tematykę typografii, drukarstwa i piśmiennictwa od powstania pisma aż do końca XX w. Na ekspozycji można zobaczyć nietuzinkowe zabytki, m.in. tabliczki woskowe, pergamin z modlitwą żydowską, książkę mongolską w jedwabnej chuście, chińską księgę bambusową, wszelkie rodzaje czcionek drukarskich czy też prasę drukarską typu Boston.

Wystawa została zorganizowana ze zbiorów: Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa w Grębocinie, Parafii Rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła w Lęborku, osób prywatnych oraz ze zbiorów Muzeum w Lęborku.

Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim

13 lutego senator Kazimierz Kleina wziął udział w konferencji pt. "Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim".

Podczas swojego wystąpienia, senator zwrócił uwagę na szczególną odpowiedzialność spoczywającą na osobach decydujących o tworzeniu nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Wskazał również, że Powiat Lęborski pod tym względem pozytywnie wyróżnia się w regionie. Uczestnicy poznali strategię działań na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego wdrożoną przez samorząd województwa oraz projekty wspierające ten dział edukacji w powiecie lęborskim.

Oficjalna wizyta w Omanie

W dniach 6 – 10 lutego odbyła się oficjalna wizyta delegacji Senackiej Grupy Polsko-Omańskiej w Omanie na zaproszenie S. Al-Suwaid, przewodniczącego Grupy Przyjaźni Polsko-Omańskiej Rady Państwa Sułtanatu Omanu. W delegacji uczestniczyli senator prof. Michał Seweryński (przewodniczący Grupy i delegacji), senator Kazimierz Kleina (wiceprzewodniczący Grupy) oraz senator Jan Maria Jackowski.

25 lat Fundacji Nadzieja w Słupsku

10 lutego w Polskiej Filharmonii Synfonia Baltica w Słupsku odbyła się uroczysta Gala zorganizowana z okazji 25-lecia powstania Fundacji Nadzieja.

W trakcie uroczystości senator Kazimierz Kleina uhonorował władze Fundacji medalem Senatu RP w uznaniu zasług na rzecz społeczności osób niepełnosprawnych.

Spotkanie uświetnił występ Bogusława Morki i Iwony Kaczmarek z Orkiestrą pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza.

Zbieramy podpisy pod wnioskiem o referendum ws. reformy edukacji

31 stycznia zawiązał się Komitet Referendalny oraz odbyła się prezentacja pytania, jakie zadamy w przygotowywanym referendum dotyczącym reformy edukacji.

Inauguracja odbyła się w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, związku i innych partii oraz organizacji, które sprzeciwiają się przygotowanej przez PiS deformie edukacji.

Karty do zbierania podpisów: POBIERZ WZÓR KARTY

W zbieranie podpisów zaangażowane są struktury PO w każdym regionie, ważny jest każdy podpis. Zapraszamy na stronę www.niepsujcieszkoly.pl

W związku z wprowadzaną przez rząd zmianą strukturalną i programową w szkołach, która - mimo protestu samorządów, rodziców i nauczycieli - ma obowiązywać od 1 września 2017 roku, rady gmin do 30 marca są zobowiązane podjąć uchwały zmieniające sieć szkół. Decyzje o likwidacji szkół i nowych okręgach szkolnych wywołują zrozumiały niepokój i obawy rodziców o przyszłość swoich dzieci, nie tylko o jakość edukacji, ale także o bezpieczeństwo w drodze do szkoły.

 

Oficjalna wizyta na Łotwie

Od 1 lutego senator Kazimierz Kleina jako zastępca przewodniczącego Polsko-Łotewskiej Grupy Parlamentarnej uczestniczył w dwudniowej oficjalnej wizycie polskiej delegacji pod przewodnictwem Marszałka Sejmu na Łotwie.

W planie wizyty w Rydze było m.in. spotkanie z najwyższymi władzami Łotwy oraz z przedstawicielami Związku Polaków na Łotwie. Tematami rozmów było m.in. zacieśnienie relacji dwustronnych, w szczególności w wymiarze parlamentarnym. Politycy rozmawiali też o perspektywach rozwoju współpracy regionalnej oraz wielostronnej - w ramach Unii Europejskiej i NATO. Poruszono kwestię bezpieczeństwa oraz polityki wschodniej.

Delegacja odwiedziła też miejsca związane z Polską, m.in. Dom Bractwa Czarnogłowych, gdzie w 1921 r. podpisany został Traktat Ryski kończący wojnę polsko-bolszewicką.

Odbyło się również otwarcie wystawy poświęconej zbrodni katyńskiej pt. „They were shot in the back of the head. The Katyn Massacre exhibition”. Ekspozycja została przygotowana we współpracy Muzeum Katyńskiego w Warszawie, Łotewskiego Muzeum Wojny w Rydze, Instytutu Pamięci Narodowej i Ambasady RP w Rydze.

34. posiedzenie Senatu - relacja

Późnym wieczorem 1 lutego 2017 r.  zakończyło się 34. posiedzenie Senatu. Senatorowie bez poprawek przyjęli trzy nowelizacje - ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Izba wprowadziła jedną poprawkę do nowelizacji  ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Powstał Klub Młodych Kaszubów „Òska”

28 stycznia w Luzinie odbyło się spotkanie założycielskie Klubu Młodych Kaszubów „Òska”. Wśród kilkudziesięciu uczestników, był także senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, który pogratulował młodzieży zaangażowania w sprawy kaszubskie i życzył dużo energii do dalszego działania.

TOP