Aktualności

Otwarcie wystawy "Kaszubi w Kanadzie - 150 lat emigracji"

kaszubi.jpg25 czerwca 2008 roku w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej  zostanie otwarta wystawa "Kaszubi w Kanadzie - 150 lat emigracji". Wystawa została zorganizowana z inicjatywy przewodniczącego Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego senatora Kazimierza Kleiny oraz prezesa Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego Artura Jabłońskiego.

Gościem honorowym będzie ambasador Kanady JE David Preston, który po otwarciu wystawy wygłosi wykład na temat polityki wielokulturowości w Kanadzie.

Z tej okazji Kancelaria Senatu wydała specjalny folder "Kaszubi w Kanadzie - 150 lat emigracji".

VI Pomorski Festiwal Piosenki Kaszubskiej

W dniu 8 czerwca 2008 roku senator Kazimierz Kleina uczestniczył w VI Pomorskim Festiwalu Piosenki Kaszubskiej, który odbył się w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie.

Partnerstwo dla pokoju  polsko-niemieckie spotkanie w ?ebie

W dniach 13-15 czerwiec 208 odbędzie się spotkanie Rodzin Kolpinga z Polski i z Niemiec pt.: „Partnerstwo dla pokoju - seminarium poświęcone partnerstwu pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami pozarządowymi na przykładzie partnerstw Rodzin Kolpinga”. Organizatorem spotkania jest Rodzina Kolpinga w Łebie.
Spotkanie jest współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Zobacz galerie

"Sytuacja w rolnictwie i na obszarach wiejskich"

W dniu 9 czerwca 2008 r. z inicjatywy senatora Kazimierza Kleiny i posła Witolda Namyślaka w Starostwie Powiatowym w Lęborku odbyła się debata dotycząca ,,Sytuacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich’’. Na zaproszenie starostwa w debacie wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Kazimierz Plocke.

Wyniki sondy

Na zadane przez nasy pytanie: "W jaki sposób powinny być fianasowane partie polityczne" zdecydowana większość osób biorących udział w sondzie odpowiedziała, że powinny być ffinansowane ze składek członkowskich (78,4%). 10,8% osób odpowiedziało, że z działalności gospodarczej, 2,7% z dowolnego źródła, 6,8% z budżetu państwa. tylko 1,4% osób nie miało na ten temat własnego zdania.
Dziękujemy za wzięcie udziału w przygotowanej sondzie.
wykres.jpg

25-lecie Komitetu Terenowego NOT w Lęborku

W piątek 30 maja w sali audiowizualnej ZSP nr 1 w Lęborku odbyła się inauguracja jubileuszowych, XXV Lęborskich Dni Techniki, które w tym roku zbiegły się z 25-leciem Komitetu Terenowego NOT w Lęborku. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki konkursu „Certyfikat Promocji Ziemi Lęborskiej Edycja 2007". Z okazji 25- lecia KT NOT senator Kazimierz Kleina na ręce Prezesa Janusza Miklaszewskiego złożył podziękowania za pracę oraz pamiątkowy złoty medal Senatu RP.

III Dzień Kaszubski w Konarzynach

3.jpg 1 czerwca 2008 roku senator Kazimierz Kleina uczestniczył w III Dniu Kaszubskim organizowanym przez Koło Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Konarzynach. Dzień Kaszubski w Konarzynach rozpoczął się mszą koncelebrowaną przez proboszcza parafii p.w. św. św. Piotra i Pawła ks. Marka Weltrowskiego. Po mszy zebrani goście uroczystym przemarszem przeszli do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie prezentowana była część artystyczna. Senator Kazimierz Kleina objął patronat honorowy nad imprezą.

Zgromadzenie Narodowe

sarkozy.jpg W dniu 28 maja 2008 roku senator Kazimierz Kleina uczestniczył w Uroczystym Zgromadzeniu Posłów i Senatorów, które miało miejsce z okazji wizyty Prezydenta Republiki Francuskiej Nicolasa Sarkozy w Polsce.
W soim wystąpieniu Prezydent Sarkozy zwrócił uwagę na to, że Polska i Francja zawsze żyły w pokojowych stosunkach i nigdy nie występowały przeciwko sobie. Podczas swojego wystąpienia zapowiedział otwarcie z dniem 1 lipca francuskiego rynku pracy dla Polaków. Mówiąc o ważnej roli, jaką odgrywa Polska w Unii Europejskiej powiedział, że jako 38 milionowe państwo musi być ważnym i liczącym się członkiem Unii, ale powinna tez czuć, że spoczywa na niej duża odpowiedzialność.
"Francja liczy na was, Europa was potrzebuje. Niech żyje Polska! Niech żyje Francja! Niech żyje przyjaźń między Polską i Francją!" - tak prezydent Sarkozy zakończył swoje wystąpienie przed Zgromadzeniem Narodowym.
Zdjęcie pochodzi ze strony: www.senat.pl

Wykład na Akademii Pomorskiej

1.jpgW dniu 20 maja już poraz czwarty senator Kazimierz Kleina gościł na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tym razem wygłosił wykład w wypełnionej po brzegi Auli Instytutu Pedagogiki na temat: „Rola regionalizmu w kształtowaniu tożsamości”. Po wykładzie senator udzielał odpowiedzi na licznie zadawane przez studentów pytania.

                                          Zobacz galerie

Akademia Medyczna w Gdańsku

W dniu 12 maja senator Kazimierz Kleina uczestniczył w spotkaniu poświęconemu trudnej sytuacji Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W spotkaniu brał również udział podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak. Obecni na spotkaniu parlamentarzyści poparli konieczność niezwłocznej restrukturyzacji tak ważnego dla pomorza szpitala. Minister Fronczak zadeklarował pomoc finansową po przedstawieniu planu zdecydowanej i odważnej restrukturyzacji ACK.

Nowelizacja ustawy o abonamencie radiowo - telewizyjnym

Sejm głosami 262 posłów przyjął nowelizację ustawy o abonamencie radiowo - telewizyjnym. Zgodnie z nią z płacenia abonamentu bedą zwolnieni emeryci, renciści, osoby trwale niezdolne do pracy, bezrobotne, uprawnieni do świadczeń socjalnych i przedemerytalnych a także osoby spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
TOP