Aktualności

Wystawa Lecha B?dkowskiego

(fot. z Dziennika Bałtyckiego)  obraz.jpg
W dniu 18 lutego br. (środa) o godzinie 12.00  w Senacie RP odbyło się
otwarcie wystawy przygotowanej przez Europejskie Centrum Solidarności pt.
"Autorytety: Lech Bądkowski". Otwarcia dokonał: Premier RP Donald Tusk,
wraz z Przewodniczącym Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego  Senatorem Kzimierzem Kleiną. Więcej informacji

Uroczyste po?wi?cenie sztandaru Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga w ??czycach

 p2090599.jpg
Dnia 09.02.2009r. W Kościele parafialnym w Łęczycach odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga z Łęczyc.  Na uroczystość zaproszenie przyjął Sentor Kazimierz Kleina, oraz przedstawiciele Rodziny kolpinga w Łebie z Ks. Prezesem Dziekanem Zenonem Myszk na czele.
Podczas uroczystego nabożeństwa Prezes Stowarzyszenia w Łęczycach przybliżył osobę Adolfa Kolpinga, opowiedział o jego historii i działalności. Przedstawił także działalność organizacji, wyjaśnił znaczenie kolorów i znaków na sztandarze po krótkiej charakteryzacji odbyła się ceremonia poświęcenia. Po mszy św. goście i członkowie stowarzyszeń udali sie do świetlcy kolpinga na uroczystą kolację. Głos zabrał Senator Kazimierz Kleina, który gratulowa otrzymania sztandaru i życzył owocnej działalności podkreślając znaczenie wspólnoty na potrzebę spotkań i prowadzenia rozmów nie tylko skupiając się działalności organizacji, ale również dotyczących problemów ogólnych spraw społecznych. Nie zabrakło także życzeń od Przewodniczącego Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce Józefa Promnego, a także życzeń i słodkiego prezentu od Prezesa Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce Ks. Dziekana Zenona Myszk, który jest równocześnie Prezesem Rodziny Kolpinga w Łebie. Podczas spotkania, Pan Senator Kazimierz Kleina podjął tematy dotyczące  budowy i przebiegu autostrady północnej, budowy elektrowni atomowej i gazociągu. Do dyskusji włączyli się pozostali członkowie stowarzyszenia , którym te tematy są bardzo bliskie i budzą zainteresowanie. Spotkanie odbyło się w bardzo radosnej i przyjacielskiej atmosferze i jeszcze bardziej zacieśniło relacje między rodzinami Kolpinga z Łeby i Łęczyc.                   

Pokaz filmowy i dyskusja

dekalog-5_krzysztof-kieslowski,images_big,9,d095530.jpg25 lutego o godzinie 18.00  w sali TV w Domu Studenta nr.4 na ulicy Arciszewskiego w Słupsku odbedzie się projekcja filmu Krzysztofa Kieślowskiego "Dekalog5" po filmie przewidywana będzie dyskusja na temat kary  śmierci. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Młodych Demokratów w Słupsku przy współ udziale koła filmowego"Out of reflectoin". Zainteresowanych Bardzo serdecznie ZAPRASZAMY!!!!

Senator Kazimierz Kleina przewodnicz?cym

senatrp.jpg

Na 25 posiedzeniu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Senator Kazimierz Kleina został wybrany na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

 

Nowe ko?o PO w Smo?dzinie

   Spotkanie odbyło się w miejscowości ÂŻelazo, niedaleko Smołdzina, dnia 13.01.2009r. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.00 w lokalnej świetlicy.  W spotkaniu oprócz przyszłych członków Smołdzińskiego Koła PO RP, uczestniczyli również zaproszeni goście reprezentujący Koło PO RP w Ustce – Wiesław Kamiński oraz Krzysztof Błądkowski, a także delegacja słupskiego Koła PO – Poseł Zbigniew Konwiński, przewodniczący Młodych Demokratów Koła ,,Dwumiasto” Słupsk – Ustka Maciej Maraszkiewicz oraz przedstawiciel Senatora Kazimierza Kleiny – Paweł Szyszka, także członek Młodych Demokratów.

            Posiedzenie zebrania otworzył Poseł Zbigniew Konwiński. Na początku spotkania zostały omówione najważniejsze sprawy związane ze statutem oraz z warunkami w jakich może funkcjonować Koło Platformy Obywatelskiej. Następnie zostały przedstawione struktury Koła PO RP w Słupsku.

            Przed wyborem struktur nowego Koła, członkowie przedstawili swoje plany działania na przyszłość a także główne cele.  Po wypełnieniu deklaracji członkowskich, można było przejść do etapu związanego z wyborami władz Koła. Większością głosów przewodniczącym nowo powstałego Koła został Arkadiusz Walach, który wskazał propozycję swoich kandydatów na stanowisko Sekretarza oraz Skarbnika. Po głosowaniu wybrano Sekretarzem Sebastiana Rosieckiego i Skarbinka Piotra Zdanowicza.

            Po części oficjalnej rozpoczęła się debata związana z polityką krajową, a także sprawami dotyczącymi polityki regionalnej. Zadano wiele pytań do Posła Zbigniewa Konwińskiego związanych z pracą w Sejmie RP.  Przewodniczący Młodych Demokratów Koła ,,Dwumiasto” Słupsk – Ustka Maciej Maraszkiewicz zachęcał do utworzenia w Smołdzinie frakcji Młodych Demokratów, która by funkcjonowała przy Kole PO RP w Smołdzinie. 

            Sporządził:  Maciej Maraszkiewicz

Podsumowanie roku rz?dów PO i PSL

dscf5074_crop.jpg8 grudnia 2008r.(poniedziałek), o godz. 17.00 w Świetlicy Nadleśnictwa w Lęborku, przy ul. Armii Wojska Polskiego 32 odbyło się otwarte spotkanie, którego celem było podsumowanie roku rządów PO i PSL. Prowadzącym spotkanie był przewodniczący PO powiatu lęborskiego Wiktor Tyburski, gośćmi spotkania byli: Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, Senator Kazimierz Kleina oraz  Poseł Witold Namyślak.
Na spotkanie przybyło ponad 100 osób, w tym, Burmistrz Miasta Lębork Włodzimierz Klata, Starosta Lęborski Ryszard Wenta, Wicestarosta Wiktor Tyburski, Przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Walkusz, Przewodnicząca Rady Miejskiej Wanda Konieczna, Burmistrz Miasta Łeby Halina Klińska, Przewodniczący Rady Miasta Łeby Jan Kużel, Wójt Gminy Wicko Dariusz Waleśkiewicz, Wójt Gminy Cewice Grzegorz Palasz, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska Ryszard Wittke.

Pytania z sali dotyczyły m. in. tematów:

  • Modernizacja drogi S6, która ma być wykonana do roku 2012
  • Zły stan drogi z Lęborka do Łeby
  • Przyszłość energii w województwie pomorskim (budowa elektrowni w ÂŻarnowcu)
  • Problemy portów na wybrzeżu i ich odnowa
  • problematyka wsparcia osób niepełnosprawnych, działania PEFRON
  • Program „Orlik 2012”
  • program budowy dróg lokalnych

Konferencja prasowa

W poniedziałek 11 sierpnia senator Kazimierz Kleina zwołał specjalną konferencję prasową, na której przedstawił stanowisko Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego w sprawie zdjęcia z anteny TVP3 Gdańsk programów kaszubskich, w szczególności programu "Rodnô Zemia". Konferencja ta była reakcją na zdjęcie z dniem 29 lipca br. jedynego programu kaszubskiego. Podczas konferencji z oświadczeniem wystapił redaktor TVG Aleksander Gosk. Oświadczył, ze program "Rodnô Zemia" nie zostanie zdjęty i będzie ukazywał się od jesieni.

15. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

15. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji w dniach 10 i 11 lipca 2008 r.

14. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

14. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji w dniach 25 i 26 czerwca 2008 r.

13. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

13. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji w dniach 4 i 5 czerwca 2008 r.

Konferencja w Senacie na temat ratyfikacji europejskiej karty j?zyków ...

17 kwietnia 2008 roku w Senacie RP z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, któremu przewodniczy senator Kazimierz Kleina odbyła się konferencja pt.:  "Ratyfikacja przez Polskę europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych - wyzwaniem dla administracji publicznej i organizacji mniejszości". W konferencji wzieli udział min. Pani Marszałek Krystyna Bochenek, Łukasz Grzędzicki - Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, dr Tomasz Wicherkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wiceprezydent Europejskiego Biura Języków Mniej Używanych (EBLUL), profesor Jadwiga Zieniukowa z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii, Tomasz Fopke - Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ds. kultury, Dobiesław Rzemieniewski - Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA.
TOP