Aktualności

Pomoc w sp?acie kredytów mieszkaniowych dla osób, które utraci?y prac?

W środę 5 sierpnia 2009 roku Minister pracy Jolanta Fedak i prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Ireneusz Fąfara podpisali umowę w sprawie finansowania dopłat do kredytów mieszkaniowych dla bezrobotnych. Zgodnie z tą ustawą na pomoc mogą liczyć osoby, które straciły pracę po 1 lipca 2008 r. Maksymalna kwota pomocy wyniesie 1,2 tys. złotych miesięcznie przez rok. Obejmie ona spłatę raty kapitałowej i bieżących odsetek. Jednocześnie jest to taka pożyczka po dwuletnim okresie karencji w spłacie, trzeba będzie zwrócić w ciągu 8 lat.

Konsultacje spo?eczne w sprawie Trasy Kaszubskiej w L?borku

We wtorek 4 sierpnia 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku odbyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy Trasy Kaszubskiej. Na tym spotkaniu mieszkańcy Lęborka mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawicielami firmy DHV Polska Sp. z o.o., która została wybrana do przygotowania wariantów przebiegu tej drogi.

Konsultacje spo?eczne

Przypominamy, że dzisiaj o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Lęborku odbędą się konsultacje społeczne w sprawie budowy Trasy Kaszubskiej. Kolejne spotakanie w tej sprawie odbędzie się jutro w Mostach w Podkowie przy ul. Kwiatowej 26. Początek spotkania także o 17.00.

Wyst?pienie Senatora Kazimierza Kleiny na 39. posiedzeniu Senatu

W dniu 29 lipca 2009 roku na 39. posiedzeniu Senatu RP Senator Kazimierz Kleina przedstawił sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.

Polacy w strukturach Parlamentu Europejskiego

W strukturach Unii Europejskiej obserwuje się niewątpliwy wzrost znaczenia Polaków. W ciągu ostatnich kilku tygodni polskim eurodeputowanym powierza się coraz to nowe funkcje w Parlamencie Europejskim. Niewątpliwym filarem takiej sytuacji jest członkowstwo Platformy Obywatelskiej w Europejskiej Frakcji Ludowej – największej frakcji w Europarlamencie.

Oficjalne stanowisko PO RP w sprawie ulg studenckich

Toczą się prace legislacyjne nad PODNIESIENIEM ULGI STUDENCKIEJ z dotychczasowych 37% do 49%. Platforma Obywatelska zdecydowała się na ich kontynuację, pomimo trwającego kryzysu gospodarczego i związanego z tym uszczuplenia dochodów państwa. Wyższe ulgi dla studentów mają szanse wejść w życie, gdy tylko do budżetu zaczną napływać większe środki w związku z poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej.

Darowizny: dodatkowy sposób spadkobrania

Spadkodawca będzie mógł zadysponować częścią spadku np. nieruchomością w ten sposób, że przejdzie ona na obdarowanego z chwilą jego śmierci.
Automatycznie, bez obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego: o stwierdzenie nabycia spadku i ewentualnie o jego podział, które wymaga czasu.
Jutro Sejm zajmie się senackim projektem noweli kodeksu cywilnego, który z początkiem 2010 r. ma wprowadzić taką możliwość  do polskiego prawa.

Objazd 150-letniej kaszubskiej chaty po miastach Pomorza

{jgxtimg src:=[images/stories/galerie/kaszebscichata/chata3.jpg] width:=[100] style:=[float:left;margin:5px;] title:=[Zabytkowa chata została przywieziona do Polski w kontenerze.]}W poniedziałek 20 lipca 2009 roku w trzynastu pomorskich miejscowościach można było zobaczyć kontener zawierający 150-letni dom kaszubskich osadników z Kanady. Kontener ten został specjalnie oznakowany napisami po polsku i kaszubsku, flagami i tiarą umieszczoną na szybie z informacją „Przejazd specjalny – transport chaty kaszubskich osadników w Kanadzie”. Przejazdowi temu towarzyszyły występy zespołów kaszubskich.

Dom kaszubskich osadników z Kanady 20.07.09 w L?borku

        Już w czwartek 16 lipca 2009 roku dotrze na Pomorze drewniany 150-letni dom kaszubskich osadników z Kanady. Docelowo postawiony zostanie w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, jednak wcześniej odbędzie podróż po Kaszubach.

Jerzy Buzek przewodnicz?cym Parlamentu Europejskiego!

Profesor Jerzy Buzek został nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Jest to historyczny moment, w którym Polak staje na czele Parlamentu Europejskiego. Z drugiej strony wybór ten ma także doniosłe znaczenie z uwagi na fakt, że po raz pierwszy przedstawiciel jednego z nowych krajów członkowskich pokieruje jedną z najważniejszych instytucji europejskich.

Wystawa Morska i Regionalna w ?ebie

                Z inicjatywy Organizacji Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Łebie i Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Łebie, a także przy wsparciu Senatora Kazimierza Kleiny w poniedziałek 13 lipca 2009 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Wystawy Morskiej Regionalnej w Łebie.

W celu stworzenia  wystawy Urząd Morski w Słupsku użyczył jeden z budynków magazynowych w Kapitanacie Portu w Łebie.

Warto wspomnieć, iż wystawa ta jest częścią tworzenia w Łebie „Izby pamięci morskiej i regionalnej” – miejsca, gdzie będzie można prezentować dziedzictwo tradycji morskich naszego regionu. 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy!

 

TOP