Aktualności

56. posiedzenie Senatu ‒ relacja

15 lutego 2018 r. zakończyło się 56. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba rozpatrzyła ustawę o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i przeprowadziła drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 80-tej rocznicy śmierci księdza Stanisława Streicha. Podczas 56. posiedzenia Senat rozpatrzył 10 ustaw, do 6 wprowadził poprawki, w tym do wszystkich ustaw tworzących Konstytucję Biznesu.

Powstał Klub Tygodnika Powszechnego w Słupsku

W Słupsku odbyło się spotkanie założycielskie Klubu Tygodnika Powszechnego, do którego dołączył także senator Kazimierz Kleina, związany z pismem od czasów studenckich, gdy miało one znaczący wpływ na polskie społeczeństwo, szczególnie w latach 70.

- Tygodnik Powszechny był dla nas wtedy jednym z niewielu nośników wolności słowa. Wspominam te czasy z sentymentem i cieszę się, że także dzisiaj, w gronie czytelników Tygodnika poruszane są ważne społeczne tematy, a teraz dyskusja prowadzona będzie również w ramach Klubu TP w Słupsku - mówił senator Kazimierz Kleina.

Kluby Tygodnika Powszechnego wywodzące się ze środowiska czytelników oraz czerpiące z duchowego i społecznego dorobku tego pisma, zwracają się ze swoim przesłaniem do wszystkich, bez względu na różnice wieku, zawodu, sytuacji społecznej czy światopoglądu. Celem Klubu jest tworzenie wspólnoty myślenia i działania w duchu tradycji Tygodnika Powszechnego.

55. posiedzenie Senatu - relacja

1 lutego 2018 r. zakończyło się 55. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono i przyjęto bez poprawek 5 ustaw, a także podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Obrady zdominowała debata na ustawą o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Podczas obrad kontrowersje wywołał także projekt zmiany Regulaminu Senatu.

Debata metropolitalna w Gdańsku

W Gdańsku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu METROPOLITALNYCH DEBAT W OLIVII, organizowane przez Dziennik Bałtycki. Uczestnicy dyskusji starali się odpowiedzieć na pytania, jakie konkretne korzyści może przynieść ze sobą utworzenie metropolii na Pomorzu? Oraz od drugiej strony - jakie nierozwiązane trudności, bądź nawet straty, mogą być wynikiem odkładania tej decyzji w czasie?

Senator Kazimierz Kleina podkreślał, że dyskusja o powstaniu metropolii, musi również dotyczyć regionów oddalonych od Trójmiasta, które nie mogą stracić w wyniku tworzenia silnego ośrodka w stolicy województwa. Podkreślał, jak istotne jest, aby wszyscy na Pomorzu mówili jednym głosem w sprawie budowy Trasy Kaszubskiej oraz wsparcia rozwoju najdalej oddalonych powiatów. Metropolia musi dbać o zrównoważony rozwój całego regionu.

Zapis debaty dostępny jest na stronie Dziennika Bałtyckiego >>

Zdjęcia: Karolina Misztal / Dziennik Bałtycki

Wystawa o życiu Leona Janty-Połczyńskiego

W poniedziałek 22 stycznia o godz. 14.00 w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie przy ul. Zamkowej 2a odbędzie się mediasaż wystawy pt. „Leon Janta-Połczyński (1867-1961) – senator i minister z Borów Tucholskich”. Wystawę podziwiać można do 25 stycznia.

Wystawa trafiła do Wejherowa przy wsparciu senatora Kazimierza Kleiny. Wcześniej była prezentowana w Senacie RP. Na wystawie przedstawiono poszczególne etapy życia Leona Janty-Połczyńskiego, pomorskiego ziemianina z Wysokiej w powiecie tucholskim. Ukazano przede wszystkim jego walkę o zachowanie polskości w zaborze pruskim, działalność niepodległościową podczas I wojny światowej, starania o przyłączenie Pomorza Nadwiślańskiego do Polski, działalność polityczną w II RP. Szczyt kariery politycznej Leona Janty-Połczyńskiego przypadł na lata 1930–32, kiedy sprawował funkcję ministra rolnictwa w pięciu kolejnych rządach. Był autorem koncepcji współpracy międzynarodowej Polski oraz państw bałtyckich i bałkańskich w zakresie wspólnej polityki rolno-handlowej, która przyniosła mu międzynarodową sławę. Zaprezentowano też fotografie, legitymacje senatora i ministra rolnictwa z 1930 r.

54. posiedzenie Senatu ‒ relacja

19 stycznia 2018 r. zakończyło się 54. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba ze względu na informacje objęte klauzulą poufności rozpatrywała w trybie utajnionym wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta. W wyniku głosowań tajnych Senat nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego, a także na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń. Izba nie wyraziła również zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta. Podczas 54. posiedzenia Senat rozpatrzył 7 ustaw, do 2 wprowadził poprawki.

Samorządowe spotkanie opłatkowe w Lęborku

- Chciałbym państwu życzyć, aby ten czas świąteczny, czas nowego roku był czasem bliskości Boga i bliskości drugiego człowieka. Dajmy szansę sobie, żeby dobro i miłość, zrozumienie i troska o innego człowieka mogły w nas zagościć – mówił biskup dr Ryszard Kasyna podczas noworocznego spotkania w Starostwie Powiatowym w Lęborku, w którym uczestniczył również senator Kazimierz Kleina.

Życzeniom i błogosławieństwu dla obecnych na spotkaniu towarzyszyło błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców powiatu lęborskiego. Artystyczną oprawę spotkania kolędowego zapewnił Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku i jego absolwenci: Oliwia Stromska, Aneta Suchta i Piotr Sadkowski, pod kierunkiem Sylwestra Kustusza.

zdjęcia: Marcin Kapela/Dziennik Bałtycki

Święto Niepodległości Republiki Kazachstanu

JE Margułan Bajmuchan, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Kazachstanu w Polsce zorganizował bankiet z okazji obchodzonego 16 grudnia Święta Niepodległości Republiki Kazachstanu. Wśród gości był także senator Kazimierz Kleina, który uczestniczy w pracach Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej.

53. posiedzenie Senatu – relacja

21 grudnia 2017 r. zakończyło się ostatnie w tym roku 53. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie kilka godzin debatowali nad nowelizacją niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych i wprowadzili do niej 19 poprawek, przywracając m.in. głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych. Senat odwołał senatora Stanisława Koguta z funkcji przewodniczącego Komisji Infrastruktury i powołał na to stanowisko dotychczasowego jej wiceprzewodniczącego senatora Andrzeja Misiołka.

Podczas 53. posiedzenia Izba rozpatrzyła 14 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki. Podjęła także uchwałę okolicznościową i zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Ponadto Senat zmienił swój regulamin.

Wystawa „Nazywano ich Słowińcami” w Warszawie

13 grudnia w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. "Nazywano ich Słowińcami". Wystawa prezentowana jest w holu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przed Aulą Jana Pawła II. W spotkaniu na zaproszenie prezesa warszawskiego oddziału ZKP ks. Leszka Kryży oraz senatora Kazimierza Kleiny uczestniczyła Marzenna Mazur - dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Henryk Soja -
kierownik Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, parlamentarzyści członkowie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, członkowie i sympatycy ZKP w Warszawie.

52. posiedzenie - relacja

15 grudnia 2017 r. zakończyło się 52. posiedzenie Senatu, na którym rozpatrzono 9 ustaw, do 2 wprowadzono poprawki. Izba podjęła też 2 uchwały okolicznościowe.  

TOP