Aktualności

Miejskie Obchody Święta Edukacji Narodowej w Słupsku

W Słupsku odbyły się Miejskie Obchody Święta Edukacji Narodowej. Przy okazji miałem okazję złożyć serdeczne gratulacje dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Wspomnienie ofiar Marszu Śmierci

Każdego roku w ostatnią niedzielę września na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej wspominamy pomordowanych więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof.

Protest pod rektoratem UG

Uczestniczyłem w proteście pod rektoratem Uniwersytetu Gdańskiego przeciwko likwidacji etnofilologii kaszubskiej.

Premiera filmu o Kaszubach

Uczestniczyłem w premierowym pokazie filmu "Kamerdyner". Premiera miała miejsce w Teatrze Polskim w Warszawie. Na ten film czekaliśmy 6 lat. Pracowano nad nim długo, ale warto było czekać. Artystycznie dopracowany z doskonałą scenografią i muzyką. Dla nas Kaszubów ważny jest tez ideowy przekaz filmu. Po pierwsze obecny jest w filmie prawie na zasadzie równoważności i na dobrym poziomie język kaszubski.

List do Rektora w obronie etnofilologii kaszubskiej

Uniwersytet Gdański podjął decyzję o nieuruchomieniu kierunku Etnofilologia kaszubska w roku akademickim 2018/19. Wysłałem w tej sprawie pismo do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Premiera Jarosława Gowina.

Zaproszenie na spotkanie z cyklu POGRANICZA

JAKI JEST TWÓJ STOSUNEK DO EUROPY?
Czy Europa jest szansą czy zagrożeniem?
Czy jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za Europę?

To główne tematy nadchodzącej dyskusji w ramach spotkania z cyklu "POGRANICZA".

8 września 2018 roku
Rybackie Centrum Kultury i Formacji Boleniec 
(Łeba, Al. św. Jakuba Apostoła 25)

 

 

W imieniu:
Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej
Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego
Starostwa Powiatowego w Lęborku
Parafii św. Jakuba Ap. w Łebie

oraz swoim zapraszam do udziału w dyskusji i podzielenia się swoimi przemyśleniami.

Śniadanie Wielkanocne w WTZ Lębork

Senator Kazimierz Kleina uczestniczył 29 marca w uroczystym Śniadaniu Wielkanocnym organizowanym corocznie przez kadrę oraz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Jesteśmy Razem w Lęborku.

Konferencja - Pięć prawd Polaków w Niemczech

27 marca w Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku odbyła się konferencja popularno-naukowa „Pięć prawd Polaków w Niemczech”. Organizatorem wydarzenia był Kazimierz Kleina, senator RP, Akademickie Koło Kaszubskie oraz Fundacja Instytut Balticum. Senat RP Uchwałą z dnia 7 grudnia 2017r. ustanowił rok 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła.

Konurs Orzeł Biały - wyniki etapu regionalnego

Komunikat dotyczący posiedzenia Okręgowej Komisji Konkursowej Konkursu Plastycznego pod hasłem "Orzeł Biały - nasza duma". Do Biura Senatorskiego wpłynęło bardzo dużo prac, każda z nich prezentowała wysoki poziom. Komisja musiała jednak wytypować jedną pracę w każdej kategorii.

Spotkanie Klubu Tygodnika Powszechnego

21 marca w Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku odbyło się kolejne już spotkanie Klub "Tygodnika Powszechnego" w Słupsku. Tym razem gościem był ks. bp. Krzysztof Zadarko. Temat spotkania brzmiał „Chrześcijańska odpowiedź na kryzys migracyjny”.

58. posiedzenie Senatu – relacja

15 marca 2018 r. zakończyło się 58. posiedzenie Senatu. Tego dnia minutą ciszy uczczono pamięć senator Jadwigi Bałtakis, zmarłej 10 marca 2018 r. Izba podjęła także uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Adama Giedrysa w 100. rocznicę jego urodzin (projekt grupy senatorów), w której oddaje hołd uznanemu w świecie astronomowi – samoukowi, społecznikowi, patriocie walczącemu o niepodległą ojczyznę, więzionemu i represjonowanemu przez władze komunistyczne.

Podczas 58. posiedzenia rozpatrzono 9 ustaw, do 2 z nich wprowadzono poprawki. Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw, podjęła także 3 uchwały okolicznościowe. Ponadto Senat zmienił swój regulamin.

TOP