Aktualności

Obwodnica Lęborka

W dniu 27 sierpnia z inicjatywy posła Kazimierza Kleiny w siedzibie jego biura odbyło się spotkanie, na którym dyskutowano nad przebiegiem obwodnicy miasta Lęborka. W spotkaniu udział wzięli Witold Namyślak - Burmistrz Lęborka, Ryszard Wenta – Starosta Lęborski, Wiktor Tyburski – Wicestarosta, Grzegorz Palasz – Wójt Gminy Cewice, Ryszard Wittke - Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, Magdalena Bojarczuk - przedstawiciel burmistrza Łeby oraz Zbigniew Kaczmarczyk – nadleśniczy.

Konferencja prasowa nt. problemów polskich rybaków

W czwartek 30 sierpnia w Biurze Poselskim posła Kazimierza Kleiny odbyła się konferencja prasowa dotycząca sytuacji polskich rybaków bałtyckich po wprowadzeniu przez UE zakazu połowu dorsza do końca 2007 roku. Poseł zaprosił do dyskusji z dziennikarzami pana Marka Biernackiego - Radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz pana Wiesława Kamińskiego - Prezesa Aukcji Rybnej w Ustce. Zaproszeni goście skrytykowali dotychczasową politykę Wiceministra Rybołówstwa Grzegorza Hałubka.
TOP